Døllebajonett - M/1825

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolk-M1825-B-1.jpg
Foto: - - Espen AremModell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær (Infanteri)
Modell.............................. M/1825
Produksjonsperiode.......... 1825-
Antall produsert................ Ukjent
Serienummer.................... Ingen


Tekniske Data

Totallengde....................... 518-520 mm
Ringdiameter.................... 21-22 mm
Døllelengde........................ 62-64 mm
Klingelengde..................... 420 mm
Klingebredde..................... 22 mm
Vekt................................. 370 gram


Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for flintlåsgevær M/1825. Geværet ble senere bygd om til perkusjonslås i 1841 (M/1825/41), og deretter til tapprifle i 1851 (M/1825/41/51).

Bajonetten festes til geværet ved at den 62 mm lange døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Armen mellom dølle og klinge har sirkelformet tverrsnitt.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender 7 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.


Merking

Bajonetten er ikke merket med kronet K selv om den er produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk. Bajonettene har smedmerker og kontrollørmerker på klinge og arm.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 208-211
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 79
  • Utstillingskatalog Norsk Våpenhistorisk Selskap 2000 - 50 år, Stein Kamphaug, ISBN 82-90867-18-2, side: 75

Brukt til våpen

M/1825

M/1825/41

M/1825/41/51


Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Espen Arem

Bilde mangler
Foto: - - Espen Arem - Armens venstre side er merket med avdelingsmerke.

Bilde mangler
Foto: - - Espen Arem - Klingen er merket med smed- og kontrollørmerke.

Bilde mangler
Foto: - - Espen Arem

Bilde mangler
Foto: - - Espen Arem - Armen er merket med avdelingsmerke.

Bilde mangler
Foto: - - Espen Arem - Armen er merket med avdelingsmerke.