12x29RF - Løspatron - M/1869

./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x44R-lospatron-2.JPG
Foto: - - Jon SteinsnesModell og produksjon

Kaliber............................. 12x29RF
Type................................ Løspatron
Modell.............................. M/1869
Produsent........................ Hovedarsenalet
Produsentland.................. Norge
ProduksjonsĂĄr.................. 1869-
Basert på modell............... 12x29R Løspatron


Tekniske Data

Patronlengde.................... 29 mm
Kuletype.......................... Ingen
Kruttype.......................... Svartkrutt
Kruttvekt......................... 0,9 kvintin
Tennmekanisme............... Randtenning
Hylsemateriale................. Kobber (94% kobber og 6% sink)
Hylselengde...................... 29 mm
Bunndiameter................... 16 mm


Beskrivelse

Løspatronen er laget med utgangspunkt i 12x44RF som er kortet ned til ca 12x29RF. Hylsene ble ladet med 0,9 kvintin med krutt.

Det kom etter hvert klager på at bruken av de første patronene uten innkniping i munning medførte at geværene ble sterkt tilsmusset. Dette skyldtes at hylsen ikke utvidet seg nok ved avfyring og derfor ikke gav tilstrekkelig tetting.

Det ble derfor innført innkniping av munningen. Dette viste seg fortsatt å gi for lite motstand. Det ble derfor besluttet å bruke en skilling av ullpapp med en blanding av voks og talg på toppen. Kombinert med innkniping av munningen gav dette et tilfredsstillende resultat.

Lukkemetoden ble approbert av Armekommandoen 5. januar 1869. Senere gikk man visstnok tilbake til lukking med kork igjen.


Kilder
  • Norske Militærgeværer etter 1867 , Karl Egil Hanevik , ISBN 82-993143-1-3 , side: 20

Brukt i vĂĄpen

M/1867 Remington - Hæren

M/1867 Remington - Sivile