Ammunisjon - Ladekomponenter


Produsent
A/S Norma Projektilfabrikk Kuler Krutt Tennhetter Alle
Den Norske Haggelfabrik Kuler Alle
Egersunds Krudtværk Krutt Alle
G. Coward, Skien Tennhetter Alle
Hofs Krudtværk Krutt Alle
L.H. Hagen & Co Kuler Tennhetter Alle
A. Hiorth, Oslo Krutt Alle
Nitedals Krudtværk Krutt Alle
Norsk Sprængstoffindustri A/S Krutt Alle
Olsen-Maseng Tennhetter Alle
H. Larsens Vaabenfabrikk Kuler Tennhetter Alle
Henr J Larssen, Moss Tennhetter Alle
Johan Melandsø Tennhetter Alle
C.H. Norsted Krutt Alle
Stavanger Tinfabrik Kuler Alle
Frederik Sundt Krutt Alle
Raufoss Ammunisjonsfabrikker Kuler Krutt Tennhetter Alle
RANO Kuler Alle
Schous Bøssemaker & Sportsforretning Tennhetter Alle
Diverse Alle