Ammunisjon - Ladekomponenter


Produsent
A/S Norma Projektilfabrikk Kuler Krutt Tennhetter Alle
Den Norske Haggelfabrik Kuler Alle
Hofs Krudtværk Krutt Alle
L.H. Hagen & Co Kuler Tennhetter Alle
Nitedals Krudtværk Krutt Alle
Norsk Sprængstoffindustri A/S Krutt Alle
H. Larsens Vaabenfabrikk Kuler Alle
C.H. Norsted Krutt Alle
Stavanger Tinfabrik Kuler Alle
Frederik Sundt Krutt Alle
Raufoss Ammunisjonsfabrikker Kuler Krutt Tennhetter Alle
RANO Kuler Alle
Diverse Alle