8x58 RD

I begynnelsen av 1880 årene eksperimenterte Danmark med nye våpen og ammunisjon for å erstatte sine Remington geværer fra 1867. Resultatet var en 8mm patron med sortkruttladning og mantled prosjektil. Før århundreskiftet var det vanlig praksis blant de fleste armeer å ha egne patroner for karabinene.

Norge hadde gjennomført en rekke prøver og forsøk for å erstatte de gamle Lunds karabinene. Resultatet ble at Norge tok i bruk den danske patronen i 1888. Året etter innførte Danmark og Sverige samme hylsetypen, men med egne prosjektiler. De Kongsberg produserte Remington M/1888 og M/1891 karabinene fikk kaliber 8x58RD. De fleste norske patronene ble laget ved Hovedarsenalets Laboratorium, men etter hvert som Raufoss Patronfabrikk kom i gang ble produksjonen overflyttet dit.

Den skarpe patronen hadde ogivalt stålmantelprosjektil. Det ble også laget patroner med umalt trepropp, kork og hylser med langsgående riller. Ekserserpatroner ble laget med rødmalt trepropp og riller på hylsene.

Kilder:

Kaliber Id Produsent Produsentland Produksjonsår Type Modell Totallengde Utgangshastighet Kulediameter Kulevekt Kuletype Kulemantelmateriale Kulekjernemateriale Tennhettetype Hylselengde Hylsemateriale Basediameter Tennhettering Lukking Antall i eske Beskrivelse Bilde
8x58RD - Hovedarsenalets Laboratorium Norge 1888- Skarp Helmantel - - 8,2 - Helmantel Stål Bly - 57,6 Messing 14,6 Ingen N/A - Nei Ja
8x58RD - Raufoss Patronfabrikk Norge - Løspatron Løspatron - - 8,2 - Trekule Tre Ingen - 57,6 Messing 14,6 Ingen N/A - Nei Ja
8x58RD - ? Norge 1888- Skarp Helmantel - - 8,2 - Helmantel Stål Bly - 57,6 Messing 14,6 Ingen N/A 10 Ja Ja
8x58RD - Norma Projektilfabrik Sverige Skarp 8 mm mod. 67/89 - Korte helmantlade - - 8,2 8 Kort helmantel Belagt stålmantel Bly - 57,6 Messing 14,6 Ingen N/A 10 Ja Ja
8x58RD - Norma Projektilfabrik Sverige Skarp 8 mm mod. 67/89 - Blyspets - Nye hylser 76,40 - 8,18 12,7 Blyspiss Kobbernikkelbelagt stål Bly - 57,65 Messing 14,60 Ingen N/A 10 Ja Ja
8x58RD - Norma Projektilfabrik Sverige Skarp 8 mm mod. 67/89 - Blyspets - Omladede hylser - - 8,2 12,7 Blyspiss - Bly - 57,6 Messing 14,6 Ingen N/A 10 Ja Ja
8x58RD - Norma Projektilfabrik Sverige Skarp 8 mm mod. 67/89 - (Remington) - Blyspets - - 8,2 12,7 Blyspiss - Bly - 57,6 Messing 14,6 Ingen N/A 10 Ja Ja
8x58RD - Norma Projektilfabrik Sverige Skarp Blyspiss - (ved 100 m) 579 8,2 12,7 Blyspiss - Bly - 57,6 Messing 14,6 Ingen N/A 10 Ja Ja