6,5x55 mm (Krag og Mauser)

Patronen ble utviklet av den norsk-svenske kommisjonen i november 1893. Utgangspunktet var at man ønsket et mindre kaliber enn 10,15 mm som hadde vært brukt før. Dette for å gi en bedre og flatere kulebane, og for at soldatene skulle kunne ha med seg mer ammunisjon. I perioden like før århundreskiftet antok mange land relativt finkalibrede repetergeværer med våpenmagasin. Kalibrene som ble valgt ellers i Europa var stort sett fra 7,5 mm til 8 mm. Testingen i Norge startet med kaliberet, hvor det viste seg at 6,5 mm ga best resultater, deretter så man på hylse og hylselengde, og endte da opp med en 55 mm lang hylse. Prosjektilet som ble brukt til å begynne med, ble kalt for B-prosjektil, og var en 10,1 grams kule med rund spiss. Andre land gikk over til spissere og lettere kuler for å gi flatere kulebane og høyere utgangshastighet, og i 1925 ble en 9 grams spiss kule, det såkalte D-prosjektilet, approbert i forsvaret. Selv om lignende kuler er i bruk til konkurranseskyting også i våre dager, har det kommet et vell av andre kuler for å gi bedre presisjon, høyere utgangshastighet og flatere kulebane.

ADVARSEL: Vær nøye med å bruke patroner beregnet for Krag-Jørgensen dersom du skal skyte med Krag. Løse patroner i kaliber 6,5x55 mm Mauser kan fort forveksles med 6,5x55 mm Krag. Mauser patronene er ladet for høyere trykk enn en Krag-Jørgensen geværet er konstruert for og kan i værste fall medføre våpenspregning.

Kaliber Id Produsent Produsentland Produksjonsår Type Modell Totallengde Utgangshastighet Kulediameter Kulevekt Kuletype Kulemantelmateriale Kulekjernemateriale Tennhettetype Hylselengde Hylsemateriale Basediameter Tennhettering Lukking Antall i eske Beskrivelse Bilde
6,5x55 SAA1445 Raufoss Patronfabrikk Norge ca 1908- Signalpatron Hvit - - 6,2 - Signal - Ingen Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Patronfabrikk Norge ca 1908- Signalpatron Grønn - - 6,2 - Signal - Ingen Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Patronfabrikk Norge ca 1908- Signalpatron Rød - - 6,2 - Signal - Ingen Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Ammunisjonsfabrikk Norge - Løspatron Madsen maskingevær - - 6,7 - Trekule Tre Ingen - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Ammunisjonsfabrikk Norge - Løspatron - 80,0 - 6,7 - Trekule Tre Ingen - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Patronfabrikk Norge - Løspatron - - - 6,7 - Trekule Tre Ingen - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Patronfabrikk Norge - Løspatron Hotchkiss - - 6,7 - Trekule Tre Ingen - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Patronfabrikk Norge - Ekserserpatron - - - 6,7 - Trekule Tre Tre - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Patronfabrikk Norge Etter2VK Ekserserpatron Ekserser 79,5 - 6,7 - Trekule - Tre Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 RANO Norge - Kortholdspatron Rekrutt 65,4 720 6,7 5 Rekrutt Kobberbelagt stål Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SAA1445 RANO Norge - Kortholdspatron Rekrutt 67,15 - 6,7 5,75 Rekrutt Kobberbelagt stål Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SAA1445 RANO Norge - Kortholdspatron Rekrutt 67,80 - 6,7 5,75 Rekrutt Kobberbelagt stål Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Patronfabrikk Norge - Kortholdspatron - - - 6,7 - Kortholdskule Tambak Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Patronfabrikk Norge - Kortholdspatron - - - 6,7 - Kortholdskule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Nei Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Projektilfabrikk Norge - Kortholdspatron Junior 61,0 - 6,7 3,5 Juniorkule Kobbernikkel Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Patronfabrikk Norge - Korthold - - - 6,7 - Salonkule - - - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Nei Ja
6,5x55 SAA1445 ? Norge - Korthold - - - 6,7 - Korthold - - - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Nei Ja
6,5x55 SAA1445 ? Norge - Korthold - - - 6,7 - Korthold - Ingen - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge 1942-1944 Drivpatron - 53,6 - 6,7 - Ingen Ingen Ingen - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Ja Ja
7mm Krag - - Norge - Forsøkspatron - - - - - Helmantel - Bly - 55 Messing - Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SR - - Norge - Forsøkspatron - - - 6,7 - Helmantel - Bly - 55 Messing - Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Rødfos Patronfabrik/Raufoss Ammunisjonsfabrikk Norge 1894-1926 Skarp B-kule 79,9 - 6,7 10,1 Helmantel Kobbernikkelbelagt stål Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Rødfos Patronfabrik Norge - Kniv Reklamepatron - - 6,7 - Helmantel Kobbernikkelbelagt stål Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Ammunisjonsfabrikk Norge 1923-1925 Skarp Madsen maskingevær forsterket hylse 79,9 - 6,7 - Helmantel Kobbernikkelbelagt stål Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Ammunisjonsfabrikk Norge 191x-1941 Skarp D-kule 79,4 - 6,7 9,0 Helmantel Kobbernikkelbelagt stål Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Ammunisjonsfabrikk Norge 1942-1945 Skarp D-kule 79,4 - 6,7 9,1 Helmantel Kobbernikkel- eller kobberbelagt stål Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Ammunisjonsfabrikk Norge 1946-19xx Skarp D-kule 79,3 - 6,7 9,0 Helmantel Kobberbelagt messing Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Patronfabrikk Norge 1945 Skarp - - - 6,7 - Helmantel Messing Bly Berdan 54,8 Stål 12,1 Ingen N/A - Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Ammunisjonsfabrikk Norge - Skarp D-kule (sivil) - - 6,7 - Helmantel - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Norma Norge - Kortholdspatron Produktnummer 16524 - - 6,7 - Kortholdskule Plast Plast - 54,8 Plast og messing 12,1 Ingen N/A 50 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Bakelittfabrikken Norge 1973 Kortholdspatron NM111 71,2 - 6,75 0,50 Kortholdskule Plast Plast Boxer 54,8 Plast og aluminium 12,1 Ingen N/A 50 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 - Norge - Skarp Rustmester Mørchs dobbeltklypede bånd - - 6,7 - Helmantel - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 100 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Patronfabrikk Norge ca 1908- Signalpatron Hvit - - 6,2 - Signal - Ingen Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Hovedarsenalets Laboratorium Norge 1896 Skarp B-kule - - 6,7 - B-kule - Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Rødfoss Patronfabrik Norge 1905 Skarp B-kule 80,0 - 6,7 10,1 B-kule Kobbernikkelbelagt stål Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Rødfoss Patronfabrik Norge 1908 Skarp B-kule - - 6,7 10,1 B-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1914 Skarp B-kule - - 6,7 10,1 B-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Rødfos Patronfabrik Norge 1916 Skarp B-kule 79,9 - 6,7 10,1 Helmantel Kobbernikkelbelagt stål Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1917 Skarp B-kule - - 6,7 10,1 B-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1917 Skarp B-kule - - 6,7 10,1 B-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Rødfos Patronfabrikk Norge 1918 Skarp B-kule - - 6,7 10,1 B-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Rødfos Patronfabrikk Norge 1905/1920 Skarp B-kule - - 6,7 10,1 B-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1921 Skarp B-kule - - 6,7 10,1 B-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1922 Skarp B-kule - - 6,7 10,1 B-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1924 Skarp B-kule - - 6,7 10,1 B-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1925 Skarp B-kule - - 6,7 10,1 B-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1925 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1925 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1926 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1928 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1929 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1930 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1932 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1933 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1937 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1939 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1940 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1941 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1942 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1943 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1944 Skarp D-kule 78,8 - 6,7 9 D-kule Kobbernikkelbelagt stål Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 eller 15 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1945 Skarp D-kule 78,8 - 6,7 9 D-kule Kobberbelagt stål Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 15 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1946 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1947 Skarp D-kule - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1937 Korthold Junior 61,0 - 6,7 3,5 Juniorkule Kobbernikkel Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1938 Korthold Juniorkule 61,0 - 6,7 3,5 Juniorkule Kobbernikkel Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1940 Korthold Junior 61,0 - 6,7 3,5 Juniorkule Kobbernikkel Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1928 Korthold Salonpatron - - 6,7 0,5 Salonkule - Tre - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1935 Korthold Salonpatron - - 6,7 0,5 Salonkule - Tre - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1935 Korthold Salonpatron - - 6,7 0,5 Salonkule - Tre - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1937 Korthold Salonpatron - - 6,7 0,5 Salonkule - Tre - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1940 Korthold Salonpatron - - 6,7 0,5 Salonkule - Tre - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1946 Korthold Salonpatron - - 6,7 0,5 Salonkule - Tre - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1950 Korthold Salonpatron - - 6,7 0,5 Salonkule - Tre - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1925 Løspatron - - - 6,7 - Trekule Tre Ingen - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1942 Løspatron - - - 6,7 - Trekule Tre Ingen - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Ammunisjonsfabrikk Norge 1943 Løspatron Madsen maskingevær 79,9 - 6,7 - Trekule Tre Ingen - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1944 Løspatron - - - 6,7 - Trekule Tre Ingen - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1946 Løspatron - - - 6,7 - Trekule Tre Ingen - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1950 Løspatron - - - 6,7 - Trekule Tre Ingen - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge 1951 Løspatron - - - 6,7 - Trekule Tre Ingen - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 10 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Norma Norge - Kortholdspatron Produktnummer 16524 - - 6,7 - Kortholdskule Plast Plast - 54,8 Plast og messing 12,1 Ingen N/A 50 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 ICI Ltd (Kynoch) England 1941-1943 Skarp 6,5 für K-J 78,5 - 6,7 (138 grains) 8,9 D-kule Nikkelbelagt stål Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 20 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge - Ekserserpatron Ekserser 79,5 - 6,7 - Trekule - Tre Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 A/ Norma Projektilfabrik, Oslo Norge - Helmantel - - - 6,7 10,1 Helmantel - Bly - 54,8 Messing 12,1 - N/A 50 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 A/ Norma Projektilfabrik, Oslo Norge - Blyspiss - - - 6,7 5 Blyspiss - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Projektilfabrik, Kristiania Norge - Blyspiss - - - 6,7 10,1 Blyspiss - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Prosjektilfabrik Norge - Helmantel Brukte hylser - - 6,7 10,1 Blyspiss - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge - Blyspiss Selfangst - - 6,7 9 Blyspiss - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge - Skarp 9 grams D-kule - Nye hylser - (ved 25 m) 725 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge - Skarp 9 grams D-kule - Nye hylser - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Projektilfabrikk Norge - Skarp Rekruttpatroner 62,2 - 6,7 - Rekrutt - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Projektilfabrikk Norge - Skarp Øvelsespatron 62,2 - 6,7 4,0 Korthold Nikkelbelagt stål Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Projektilfabrikk Norge 1950 Kortholdspatron Junior 61,0 - 6,7 3,5 Juniorkule Kobbernikkel Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Projektilfabrikk Norge - Skarp - - - 6,7 - D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Projektilfabrikk Norge - Skarp D-Spiss, nye hylser - - 6,7 - D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 20 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Projektilfabrikk Norge - Skarp D-Spiss, nye hylser - - 6,7 - D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Projektilfabrikk Norge 1947 Skarp D-Spiss, brukte hylser - - 6,7 - D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Projektilfabrikk Norge - Skarp - - - 6,7 10,1 Blyspiss - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Projektilfabrikk, Oslo Norge - Skarp Blyspiss 10,1 grams kule - nye hylser 79,5 - 6,7 10,1 Blyspiss Kobbernikkelbelagt stål Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge - Skarp - - - 6,7 9 Helmantel - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 20 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Norge - Skarp Tambak - Omladd - - 6,7 9 Helmantel, Tambak Messing Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 20 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Norma Norge - Jaktpatron Jaktpatron - - 6,7 9 Blyspiss Messing Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 20 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Norma Norge - Jaktpatron Jaktpatron - - 6,7 10,1 Blyspiss - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 20 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Norma Norge - Jaktpatron Jaktpatron - - 6,7 10,1 Blyspiss Messing Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 20 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Prosjektilfabrikk Norge - Skarp - - - 6,7 9 D-kule - Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 20 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 A-S Norma Projektilfabrikk Norge - Skarp - - - 6,7 9 D-kule Messing Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 20 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge - Skarp Tambak - - 6,7 9 Helmantel, Tambak Messing Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 20 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norge - Skarp Tambak Match - - 6,7 9 Helmantel, Tambak Match Messing Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 20 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Bakelittfabrikken Norge 1973 Kortholdspatron NM111 71,2 - 6,75 0,50 Kortholdskule Plast Plast Boxer 54,8 Plast og aluminium 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Metallverken/Aage Lytomt Norge - Skarp D. spisspatroner 77,4 - 6,7 - D-spiss Messing Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 Os Sykle- og Sportsforretning Norge - Skarp 6.5 mm skarpe geværpatroner med 9 gr D-kule - - 6,7 9 D-spiss Messing Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Projektilfabrikk Norge - Skarp Silverskudd - - 6,7 9 Helmantel - Bly - 54,8 Tinnbelagt messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 A/S Norma Projektilfabrikk Norge - Skarp Sølvhylsen 76,7 - 6,7 9 Helmantel Kobbernikkel (Tambak) Bly - 54,8 Tinnbelagt messing 12,1 Ingen N/A 10 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 RANO Norge - Skarp Rekrutt - 750 6,7 6 Rekrutt Messing Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Nei Ja
6,5x55 SAA1445 RANO Norge - Kortholdspatron Rekrutt 65,4 720 6,7 5,3 Rekrutt Kobberbelagt stål Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A - Ja Ja
6,5x55 SAA1445 RANO Norge - Kortholdspatron Rekrutt, omladde hylser 67,80 - 6,7 5,75 Rekrutt Kobberbelagt stål Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 RANO Norge - Skarp Super, Omladde hylser - 770 6,7 9,3 D-spiss, Tambak Messing Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 RANO Norge - Skarp Super, Nye hylser - 770 6,7 9,3 D-spiss, Tambak Messing Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 RANO Norge - Skarp - - - 6,7 9,3 Tambak - Bly - 54,8 - 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 RANO Norge - Skarp Silver, Omladde hylser - - 6,7 9 D-spiss Stål Bly - 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 RANO Norge - Skarp 9 gram - Nye hylser 77,6 - 6,7 9,0 D-spiss Kobbernikkelbelagt stål Bly Berdan 54,8 Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 RANO Norge - Skarp High Speed 77,8 835 6,7 9,3 D-spiss TAMBAK - Bly Berdan - Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja
6,5x55 SAA1445 RANO Norge - Skarp 9,3 gram - Nye hylser - 835 6,7 9,3 D-spiss TAMBAK - Bly Boxer - Messing 12,1 Ingen N/A 50 Ja Ja