Løpstolk - For 6,5x55 mm
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Tolker-Lopstolk-KV-65x55-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Roar Aasen - Løpstolk for 6,5x55 mm.
Modell og produksjon
Type
Løpstolk
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Kongsberg Våpenfabrikk
Modell
For 6,5x55 mm
Tekniske Data
Beskrivelse

Kongsberg Våpenfabrikk hadde en egen verktøyavdeling som produserte og vedlikeholdte verktøy som ble brukt i forbindelse med produksjon og kontroll av de ulike våpenmodellene.

Her vises løpstolk for kaliber 6,5x55 mm som måler diameter fra 6,45 til 6,60 mm.

Merking

Tolken er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Tolker-Lopstolk-KV-65x55-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Roar Aasen - Løpstolken er merket med kronet K.

Tilbake til