Årsproduksjon av Karabin - M/1912 Krag
Kilde: Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik

År Serienummer Antall Merknad
1912 F41-F70 30 -
1913 F71-92 22 -
1914 93-592 500 -
1915 593-792 200 -
1916 793-1092 300 -
1918 28472-28481 10 Merket i serienummerrekken for geværer (ikke karabinserien)
1920 1093-1592 500 -

Tilbake til