Årsproduksjon av Rifle - M/1859
Produksjonen av M/1859 fortsatte i samme serienummerrekke som M/1855. Eksakt produksjonsoversikt er ikke kjent. Produksjonen ble avsluttet i 1861 etter at M/1860 var satt i produksjon.

År Serienummer Antall Merknad
1859 10858-11299 - -
1860 11300-12466 - -
1861 12466-12476 - Høyeste kjente serienummer er pr i dag 12476.

Tilbake til