Observerte eksemplarer av Pistol - M/1834 Enger (Forsøk)
KVF er interessert i informasjon om eksisterende eksemplarer av denne våpenmodellen. Eiere av private våpen navngis ikke men merkes som i privat eie.

Serienummer Produksjonsår Eier Referanse Merknad Bilder
? - Forsvarsmuseet FMU.000630 Tangen er merket med kronet K. Toppen av pipen er merket CFS, HI og kronet K. Bilde-1
Foto: Forsvarsmuseet
8 - Privat - Tangen er merket med kronet K og tallet 8 (serienummer). Toppen av pipen er merket CFS, HI og kronet K. Bilder ønskes
11 - Norsk Bergverksmuseum KVM 0000250 Merket K6. Bilder ønskes

Tilbake til