Årsproduksjon av Automatgevær - G3FS (G3A3)
Kilde: AG3 - trofast tjener i Forsvaret gjennom femti år, Askild Antonsen.

År Serienummer Antall Merknad
1967 871889-891766 19868 -
1968 891767-920035 28269 -

Tilbake til