Nærhetsbrannrør - PPD440 og PPD440F1
./guns/brannroer/bilder/Brannroer-Kongsberg-PPD440-1.jpg
Foto: - - Unknown - PPD440 brannrør for 155 mm artilleri.
Modell og produksjon
Type
Nærhetsbrannrør
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
PPD440 og PPD440F1
Tekniske Data
Totallengde
151,6 mm
Vekt
485 gram
Beskrivelse
PPD440/PPD440F1 brannrøret er et Proximity Point Detonation brannrør for 105 mm og 155 mm artillerigranater. Brannrøret har to moduser; nærhetsmodus (proximity) og anslagsmodus (point detonation).

Når brannrøret er i nærhetsmodus sørger en radar for at granaten går av i en høyde på 10 meter over målet. Når brannrøret er i anslagsmodus går granaten av ved treff i målet. Brannrøret settes i anslagsmodus ved å sette en hette over brannrørets spiss før granaten skytes ut. Uten hetten er brannrøret i nærhetsmodus.

Denne type brannrør har ikke batterier, men en generator som produserer strøm i det granaten skytes ut. Generatoren drives av en propell i et luftinntak i spissen på granaten.

Merking
Brannrøret er merket bl.a. med modellbetegnelse.

Kilder