Nærhetsbrannrør - PPD324
./guns/brannroer/bilder/Brannroer-Kongsberg-PPD324-1.jpg
Foto: - - Unknown - PPD324 brannrør for 107 mm og 120 mm bombekaster.
Modell og produksjon
Type
Nærhetsbrannrør
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
PPD324
Tekniske Data
Totallengde
91 mm
Vekt
210 gram
Beskrivelse
PPD 324 er et proximity/point detonation (PPD) brannrør for 120mm bombekastergranater. Det er et elektronisk nærhetsbrannrør med en valgbar anslagsmodus. Modus velges ved å vri en svart plastikkring på brannrøret. Ved bruk i nærhetsmodus har brannrøret anslagsmodus som reserve dersom nærhetsfunksjonen skulle svikte. Anslagsmodusen har en forsinkelse på 20 ms for å oppnå bedre effekt på mål under dekning.

Strømmen hentes fra en generator i fronten av brannrøret som startes av luftstrømmene som brannrøret møter når granaten skytes ut.

Brannrøret et godt beskyttet mot jamming vha en høyde sensor, ved å bruke hele granaten som antenne, bredbånds frekvensmodulasjon, spredning i frekvens og en kanal for blokkering.

Brannrøret er gjenget med spesifikasjon 1,5 tomme 12 tpi UNF-1A. Den totale lengden er 91mm og diameteren er 49,2mm. Brannrøret armeres mellom 100-250 m fra utskytningspunktet og detonerer i en høyde over bakken på 5 meter ved nærhetsmodus. Vekten er 210 gram.

Merking
Kilder