Innskytingsskive - Tysk for 11,25 mm pistol m/14

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Innskytingsskive-Colt-1.jpg
Foto: - - Thomas Graver Sunmann - Tysk innskytingsskive for Kongsberg Colt M/1914Modell og produksjon

Type................................ Innskytingsskive
Produsent........................ Norsk Lith Officin, Oslo
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. KV
Modell.............................. Tysk for 11,25 mm pistol m/14
Serienummer.................... Ingen


Tekniske DataBeskrivelse

Innskytingsskive fra Kongsberg VÃ¥penfabrikk for Kongsberg Colt M/1914. En rute tilsvarer 0,1 mm forandring av sikteskuret.

Høyde 40 cm, bredde 34 cm. Diameter på den sorte sirkelen er 10 cm.

Skiven er datert april 1945.


Merking

Skiven er merket "11,25 mm pistol m/14 Kongsberg Vaabenfabrik / 194 ".


Kilder