Hurtiglader - Hurtiglader for repetergevær

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Madsen-Magasin-Adapter-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Premier Løytnant Tobiesens hurtiglader for repetergevær (FMU.024904).Modell og produksjon

Type................................ Hurtiglader
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Premierløytnant Tobiesen
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. Hurtiglader for repetergevær
Antall produsert................ 8


Tekniske Data

Totallengde....................... ? mm


Beskrivelse

Premierløytnant Tobiesen konstruerte i 1923 et spesielt magasindeksel for Krag-Jørgensen geværet som skulle gjøre det mulig å tilføre geværet patroner fra et løsmagasin. Dekselet var tilpasset magasinet til Madsen maskingevær M/22 og hadde en omstiller som gjorde at man kunne velge å bruke patroner fra geværets innebyggede magasin eller fra løsmagasinet. Systemet ble omtalt som en hurtiglader.

8 hurtigladere ble fremstilt for prøver i Hæren. Det krevde mye arbeid å få fram en funksjonell modell, og hurtigladerne ble svært dyre. Prøvene viste trolig at mekanismen var lite feltmessig. Det store 25 skuddsmagasinet gjorde at geværet ble sidetungt og ubehagelig å skyte med. Mekanismen ble ikke approbert for bruk i Hæren. KV tok i oktober 1924 norsk patent nr 40109 «Anordning ved løsmagasin for repetergevær» for mekanismen.


Merking


Kilder
  • Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik, ISBN 82-993143-1-3, side: 326-327

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Krag-Jørgensen påmpntert Permier Løytnant Tobiesens hurtiglader for repetergevær (FMU.202339).

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Magasin for Madsen MG M/22 (FMU.202339-1).