Båndfyller - For Colt Mitraljøse M/29 Tung

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Bandfyller-M29-TUNG-M1918-KV-1.JPG
Foto: - - Jon Kristian Johnsen - Båndfyller for Colt Mitraljøse M/29 Tung.Modell og produksjon

Type................................ Båndfyller
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Okkupasjonsmakten
Modell.............................. For Colt Mitraljøse M/29 Tung
Produksjonsperiode.......... 194x
Serienummer.................... Ingen


Tekniske Data

Totallengde....................... - mm


Beskrivelse

Båndfyllere ble brukt for å fylle patronbeltene for mitraljøsene dersom man hadde tilgang på løse patroner og brukte belter. Båndfylleren som vises her er for fylling av 7,92x61mm (7,92 mm tung) i tøybelter for Colt mitraljøse M/29.

I Meddelelser til Hæren fra 1931 ser man at det ble lånt ut en båndfyller til hvert infanteriregiment til bruk under årets øvelse. Dette på grunn av en arbeidsstans som medførte at man ikke kunne levere ferdig båndet ammunisjon. Året etter gis det beskjed om at all ammunisjon som ikke er båndet skal leveres til Raufoss Ammunisjonsfabrikk via lokalt arsenal.

I utgangspunktet skulle altså ammunisjonen leveres ferdig båndet fra Raufoss. Båndfyllere skulle derfor bare unntaksvis finnes ute ved de militære avdelingene. Under andre verdenskrig endret dette seg da tyskerne satte i gang produksjon av båndfyllere ved Kongsberg Våpenfabrikk.


Merking

Båndfyllerne produsert ved KV er merket med «MITRALJØSE M/29 7,92 mm LETT AMM» eller «MITRALJØSE M/29 7,92 mm TUNG AMM». Fyllerne er merket med WaA 84 som var tyskernes kode for Kongsberg Våpenfabrikk.


Kilder
  • Norske mitraljøser og maskingeværer, Tom Flatby, Folke Myrvang, ISBN 9788230311226, side: 285-286

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Jon Kristian Johnsen

Bilde mangler
Foto: - - Jon Kristian Johnsen - Båndfyllerne er merket med WaA 84 som var tyskernes kode for Kongsberg Våpenfabrikk.

Bilde mangler
Foto: - - Jon Kristian Johnsen

Bilde mangler
Foto: - - Jon Kristian Johnsen - Amerikansk utgave av båndfyller M/1918.