Munningshette - For Remington M/1867

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Remington-Munningshette-1867-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Munningshette for Kongsberg Remington M/1867Modell og produksjon

Type................................ Munningshette
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Premiærløytnant Krag
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. For Remington M/1867
Antall produsert................ -
Serienummer.................... Ingen


Tekniske Data

Totallengde....................... ? mm


Beskrivelse

De eldste Remingtongeværene ble utstyrt med munningspropp av tre med stillepinne av samme modell som for Lundsgeværene. Geværpropper i tre hadde den ulempen at de tiltrakk seg fuktighet. I 1869 kom det et forslag fra Premiærløytnant Krag om å bruke kobberhylseemner som ikke var blitt godkjent som geværpropper. Dette var en billig løsning siden det var allerede kasserte hylser som skulle benyttes. Det ble besluttet å lage et større antall kobberhylsepropper for prøver ved enkelte infanteriavdelinger. 3. desember 1876 ble det approbert en egen modell av munningshette for Remington geværene.


Merking

Ingen.


Kilder
  • Hærmuseets årbok 1966-1970, Kaptein Ole Nielsen, side: 164-165
  • Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik, ISBN 82-993143-1-3, side: 19

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå