Håndbok - Haandbok for Instruktører i Skyting

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Skoleskyting-Haandbok-Instruktor-1908-1.jpg
Foto: - - Magne Samdal - Haandbok for Instruktører i Skyting ved By- og LandsskolerneModell og produksjon

Type................................ Håndbok
Kunde.............................. Private
Modell.............................. Haandbok for Instruktører i Skyting
Produksjonsperiode.......... 1908


Tekniske Data

Totallengde....................... ? mm


Beskrivelse

Stortinget vedtok i St.prp. 57 (1906/07) at skyting og kroppsøving skulle innføres i skolen. Hensikten ble oppgitt til å være å ”forberede og udvikle skydeferdigheten hos den værnepliktige ungdom saavel før intrædelsen i armeen under vernepligtsaarene”.

Gymnastikk skulle innføres som tvunget fag ved folkeskolene. Forberedende skyteøvelser skulle innføres for de eldste klassene, som avveksling til gymnastikken, enten ved salongskyting eller ved skyting med redusert ladning. Det skulle benyttes i snitt 3 timer pr uke, eller minimum 36 timer i året.

I forbindelse med skytingen ble det utgitt håndbok for instruktører. Denne skulle beholdes som inventar ved skolene.


Merking

Håndbokens forside har teksten "HAANDBOK for INSTRUKTØRER I SKYTING ved BY- OG LANDSSKOLERNE".


Kilder
  • Guttekarabin modell 1906, Rustmester Askild Antonsen, ProPatria/VårtVern 2-11

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Magne Samdal

Bilde mangler
Foto: - - Magne Samdal

Bilde mangler
Foto: - - Magne Samdal