Retteflate - M/??

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Retteflate-KV-217-6.jpg
Foto: - - Adolf - Transportkasse for M/29 Colt mitraljøse med retteflaten oppstilt på lokket.Modell og produksjon

Type................................ Retteflate
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Selmer
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/??
Produksjonsperiode.......... ?
Antall produsert................ Ukjent
Serienummer.................... 1-?


Tekniske DataBeskrivelse

Kongsberg Våpenfabrikk produserte retteflater for militær bruk. Disse ble blant annet brukt i forbindelse med M/29 Colt mitraljøsen når disse ble brukt til indirekte skyting.

Retteflatene ble satt sammen på Kongbsberg ved hjelp av tysk optikk. Kongsberg produserte også tilhørende trefoter.

Det er pr i dag ikke kjent hvor mange retteflater KV produserte, men ved utbruddet av andre verdenskrig var det totalt 582 retteflater ved mitraljøseavdelingene.


Merking

Trefoten er merket med serienummer og Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.


Kilder
  • Kennblätter fremden geräts, D50/2, Maschinengewehre, Adolf, 20.03.1941.
  • Norske mitraljøser og maskingeværer, Tom Flatby, Folke Myrvang, ISBN 9788230311226

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - John Anders Aadland - Serienummer: 217. - Trefot for retteflate produsert av Kongsberg Våpenfabrikk.

Bilde mangler
Foto: - - John Anders Aadland - Serienummer: 217. - Trefoten er merket med serienummer og Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

Bilde mangler
Foto: - - John Anders Aadland - Serienummer: 217. - Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

Bilde mangler
Foto: - - John Anders Aadland - Serienummer: 217.

Bilde mangler
Foto: - - John Anders Aadland - Serienummer: 217. - En klemskrue på hver fot gjør nivellering mulig i kupert terreng.