Geværgranatbeger - Karl Hagens Geværgranatbeger

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Gevaergranatbeger-Karl-Hagen-1.JPG
Foto: - - Ronny Øvland (Soldatens Bok 1920). - Karl Hagens Geværgranatbeger. Kaliber ca 60 mm.Modell og produksjon

Type................................ Geværgranatbeger
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Karl Hagen
Modell.............................. Karl Hagens Geværgranatbeger
Produksjonsperiode.......... 1917-


Tekniske Data

Totallengde....................... 290 mm


Beskrivelse

Rundt århundreskiftet var det flere land i Europa som eksperimenterte med ustkytingsanordninger for granater fra geværer. Det var flere tilsvarende forsøk i Norge uten at dette ble innført.

10. april 1917 fikk verkstedsformann Karl Hagen patent nr 28758 på "apparat for utskytning av geværgranater ved hjælp av et almindelig gevær." Innretningen bestod av et beger som ble tredd inn på munningen og festet i bajonettfestet på Krag-Jørgensen geværet. Gasstrykket fra patronen ble ledet inn i begeret gjennom en åpning i løpet, og gav trykk nok til å kaste ut granaten 150-180 meter.

Dette ble innført i Hæren fra tidlig på 20-tallet. Både spreng og røykgranater ble produsert av Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Granatbegeret ble produsert av Kongsberg Våpenfabrikk og ble kostnadsberegnet til kr 9,20 pr. stk.


Merking


Kilder
  • Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik, ISBN 82-993143-1-3
  • Norsk soldatbok, Forsvarsdepartementet, 1920, side: 86-87
  • Norsk soldatbok, Forsvarsdepartementet, 1923, side: 93-95

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Karl Hagens Geværgranatbeger

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Fra Norsk soldatbok datert 1920.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Fra Norsk soldatbok datert 1923.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Fra Norsk soldatbok datert 1928.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland