Rifle - M/38 Mauser

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M38-9-1.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9. - M/38 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk basert på låskasse kjøpt inn fra Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori/Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori/Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/38 Mauser
Kaliber............................. 6,5x55mm
Produksjonsperiode.......... 1937-1938
Antall produsert................ 25
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Magasinkapasitet................ 5
Skjefte.............................. TRe
Sikte................................. Diopter og åpent korn eller kikkertsikte


Utstyr

Ammunisjon 6,5x55


Beskrivelse

Etter innføringen av M/30 ble det observert store treffpunktavvik ved skyting når geværet var utsatt for fuktighet.

I 1937-1938 ble det iverksatt prøver med geværer med Mauser mekanisme. 25 låskasser ble kjøpt inn fra Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori i Sverige. Kongsberg Våpenfabrikk utstyrte disse med skjefter og piper. Noen ble utstyrt med kikkersiktet, mens andre fikk diopter.

Det ble gjennomført sammenligningsprøver med M/94, M/25, M/30 samt det nye mausergeværet. Prøvene viste at M/94 var lite påvirket, mens M/30 hadde stort treffpunktsavik ved fuktighet.

De fleste av disse geværene ble aldri ferdigstilt.


Merking

Våpnene har den originale merkingen inntakt. Kassen er merket med kronet C, CARL GUSTAV STADS GEVÄRSFAKTORI, samt produksjonsår. Kassens venstre side er påført M/38 og serienummer fra KV. Serienummer finnes også på løpets venstre side, samt sluttstykkets hevarm.


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9. - Kassen er merket med kronet C, CARL GUSTAV STADS GEVÄRSFAKTORI, samt produksjonsår 1932.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9. - Kassens venstre side er påført modellbetegnelse samt serienummer ved KV. Løpet er også stemplet med serienummer.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9. - Hevarmen er stemplet med serienummer.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 9.