Tappstusser - M/1825/41/60

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-60-1742-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - M/1825/41/60.Modell og produksjon

Type................................ Tappstusser
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1825/41/60
Kaliber............................. 15 lødig
Produksjonsperiode.......... 1860-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... Innenfor 1-ca 2334
Observerte eksemplarer..... Klikk her
Basert på modell............... M/1825/41


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon Tappstusser
Skjefte.............................. Bjørk


Utstyr

Sabelbajonett M/1859


Beskrivelse

Se beskrivelse av M/1825/41 på linken over.

I forbindelse med omgjøring av perkusjonsgeværene M/1825, M/1829 og M/1834 til riflede tappgeværer, ble en del våpen utelatt fordi de hadde for tynt gods i den fremre delen av pipen. Dette ble sett på som en sikkerhetsrisiko. Det ble etter hvert bestemt at disse geværene likevel kunne brukes dersom man kortet ned pipene ca 12 tommer (ca 31,5 cm). Skjeftene måtte kortes ned tilsvarende. Geværene kunne da rifles opp til tappstussere.

Tappstusserne ble utstyrt med sabelbajonett M/1859 på lik linje med de korte kammerladningsgeværene.

Beslutningen om å endre geværene til tappstussere ble tatt i 1860. De omgjorte geværene fikk derfor modellbetegnelsene M/1825/41/60, M/1829/41/60 og M/1834/41/60.

Geværene ble brunert i forbindelse med omgjøringen. Sabelbajonettene ble nummerert i henhold til numrene på tappstusserne.

Modellen som vises på denne siden er da altså opprinnelig levert som 16 lødig flintlåsmuskett M/1825, deretter gjort om fra flintlås til perkusjonsmuskett som M/1825/41, og til slutt gjort om til 15 lødig riflet tappstusser M/1825/41/60.


Merking

Geværene beholdt sin opprinnelige merking ved omgjøringen.


Kilder
  • MTM - 170 (Desember 2017), Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843, side: 44-63

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Låseblikket er merket med serienummer, kronet K, samt en stor F.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Legg merke til stopptappen på baksiden av varhaken. Den etterfølgende modellen, M/1829 hadde isteden en stopp-tapp på låsblikket.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Låsen er merket med serienummer, kronet K, samt F.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Pipens venstre side er merket med avdelingsmerke "BGC. 1C. 33". Dette står for Bergenhusske Gevorbne Musketer Corps, 1. kompani, soldat nr. 33.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Pipens venstre side er merket med "BGC. 1C. 33", samt serienummer. Tangens venstre side er merket med serienummer.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Pipens underside er blant annet merket med "X", "D", samt "29". 29 står for produksjonsår 1829.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Siktets venstre side er merket med serienummer.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Toppen av siktet er merket med kontrollmerker.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Begge løpsbåndene er merket med kontrollmerker.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1742. - Toppen av kolbekappen er merket med serienummer.