Karabin - M/1912 Krag - Prøvemodell

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1912-prove-11-1.jpg
Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.Modell og produksjon

Type................................ Karabin
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Ole Herman Johannes Krag og Erik Jørgensen
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1912 Krag - Prøvemodell
Kaliber............................. 6,5x55mm
Produksjonsperiode.......... 1911
Antall produsert................ 60
Serienummer.................... 1-40 og 1-20


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Magasinkapasitet................ 5
Antall rifler........................ 4
Rifling................................ Venstre
Riflestigning....................... 1:200
Skjefte.............................. Valnøtt
Sikte................................. Bueklaffsikte med mikrometerskrue og åpent korn


Utstyr

Ammunisjon 6,5x55


Beskrivelse

I 1911 ble det laget to serier med prøvegeværer før M/1912 geværet ble approbert. Den ene serien var på 40 geværer med serienummer 1-40. Den andre serien var på 20 geværer med serienummer 1-20. Serienummrene for disse to seriene var overlappende for de 20 første våpnene. Det er derfor usikkert hvilke av prøveseriene det aktuelle geværet som vises her kommer fra.

Baksiktet er uten skuret på baksiden som kom på den endelige modellen. Det var derfor ikke behov for å frese ned overtreet slik at siktet kunne slås helt ned framover. Baksiktet er ikke omgjort til D-kule. Det har en mikrostillskrue av typen laget på Kongsberg Skruefabrikk.

Remfestet foran er som på approbert modell , mens festet bak kun er på underbeslaget med en øyeskrue på venstre side tilsvarende som kom som en forandring på M/1895 i 1908. Dvs at underbeslaget er uten øyet på den ene siden slik modellen ble bestemt. Festeøyet på kolben som finnes på den endelige M/1912 mangler på prøvegeværet.


Merking

Alle deler er merket med serienummer med unntak av sikringsfløyen. Geværet mangler kontrollstempler på kassen, men har Bjarne Cranners stempel på pipen på siden og under kammeret. Dette er ikke synlig uten å ta av overtreet.


Kilder

  Flere bilder

  Bilde mangler
  Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

  Bilde mangler
  Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

  Bilde mangler
  Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

  Bilde mangler
  Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

  Bilde mangler
  Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

  Bilde mangler
  Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

  Bilde mangler
  Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

  Bilde mangler
  Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

  Bilde mangler
  Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.

  Bilde mangler
  Foto: kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 11.