Rifle - M/1857/67 Landmark

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1855-67-M1857-67-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1855/67 Landmark (øverst) og M/1857/67 Landmark (nederst).Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Jens Landmark
Kunde.............................. Marinen
Modell.............................. M/1857/67 Landmark
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Observerte eksemplarer..... Klikk her
Basert på modell............... M/1857


Tekniske Data

Mekanisme....................... Landmark


Beskrivelse

I 1867 ble det bestemt at Marinens våpen skulle bygges om til Landmarks system for å kunne skyte metallpatroner. De fleste M/1857 ble da bygget om og fikk modellbetegnelse M/1857/67.

Det er ikke kjent eksakt hvor mange som ble produsert av M/1857 eller hvor mange som ble bygget om til M/1857/67. Se linken for observerte eksemplarer med tilhørende serienummer. Der finnes også laveste og høyeste kjente serienummer.


Merking

Geværene er merket med serienummer på alle større deler. Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår, våpennummer samt kontrollmerker er stemplet foran kammerstykket.


Kilder

    Flere bilder

    Bilde mangler
    Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1857/67 Landmark (øverst) og M/1855/67 Landmark (nederst).

    Bilde mangler
    Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1855/67 Landmark (øverst) og M/1857/67 Landmark (nederst).