Rifle - M/1855/57/59

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-57-59-8541-1.jpg
Foto: - - S. Løften - Serienummer: 8541.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1855/57/59
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1859
Antall produsert................ ca 200?
Serienummer.................... -
Observerte eksemplarer..... Klikk her


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Vinkellamellsikte (M/1855) og åpent korn


Utstyr

Sabelbajonett M/1859


Beskrivelse

24. april 1857 bestemte Armee-Departementet at prøvene med avkortede kammerladningsgeværer skulle utvides. 600 geværer skulle forandres etter kommisjonens modell. Prøvene skulle gjennomføres ved Østlandske Jægerkorps og Garden i Stockholm. Hvordan disse geværene ble avkortet er ikke kjent, men rapporter fra prøvene finnes ved Riksarkivet. Siden produksjonen av M/1855 på dette tidspunktet var gang ved KV antas det at geværer fra produksjonen ble benyttet til dette, og at det ikke ble inndratt allerede leverte geværer for omgjøring. Det spesielle med disse geværene er at stokken ikke er avkortet, men er levert fra fabrikken med kort stokk.

Det er ikke kjent hvor mange prøvegeværer som faktisk ble produsert, men det er tvilsomt at så mange som 600 ble produsert. Geværene fikk serienummer innenfor serienummerrekken til M/1855. Laveste kjente serienummer av prøvegeværene er 8294 og høyeste kjente er 8841. Begge disse geværene har avdelingsmerke fra Garde-Skarpskytter-Comagniet. Garden i Stockholm ble i 1857 utvidet til er kompani på ca 110 mann og bevæpnet med kammeladningsgeværer. I rapporten fra Østlandske Jægerkorps er det oppført at de prøvde 83 geværer. Et antall på ca 200 virker derfor sannsynlig. Geværene forble ved avdelingene etter at prøvene var avsluttet.


Merking

Geværene er merket som M/1855 kammerlader.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 120-121

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - S. Løften - Serienummer: 8541. - Toppen av låskassen er merket med kronet K, produksjonsår 1856 og serienummer.

Bilde mangler
Foto: - - S. Løften - Serienummer: 8541.

Bilde mangler
Foto: - - S. Løften - Serienummer: 8541. - Underbeslaget er merket med kronet K, produksjonsår 1857 og serienummer. Merk at årstall på kasse og underbeslag ikke er det samme selv om serienummeret er likt. Det er ikke uvanlig at disse avviker med ett år da delene har blitt ferdigstilt på forskjellig tidspunkt før sammensetning.

Bilde mangler
Foto: - - S. Løften - Serienummer: 8541.

Bilde mangler
Foto: - - S. Løften - Serienummer: 8541.

Bilde mangler
Foto: - - S. Løften - Serienummer: 8541. - Disse våpnene ble levert med kort stokk fra fabrikken, og har ikke den karakteristiske treflisen innfelt i skjeftet bak den fremre båndfjæren.

Bilde mangler
Foto: - - S. Løften - Serienummer: 8541.

Bilde mangler
Foto: - - S. Løften - Serienummer: 8541.

Bilde mangler
Foto: - - S. Løften - Serienummer: 8541.

Bilde mangler
Foto: - - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

Bilde mangler
Foto: - - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

Bilde mangler
Foto: - - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

Bilde mangler
Foto: - - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

Bilde mangler
Foto: - - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

Bilde mangler
Foto: - - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

Bilde mangler
Foto: - - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

Bilde mangler
Foto: - - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

Bilde mangler
Foto: - - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

Bilde mangler
Foto: - - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.

Bilde mangler
Foto: - - Øystein Lintoft - Serienummer: 8294.