Rifle - M/1894 Krag Instruksjonsmodell (kort)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-instruksjon-1-1.JPG
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1. - Instruksjonsmodell (FMU.072552)Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Ole Herman Johannes Krag og Erik Jørgensen
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1894 Krag Instruksjonsmodell (kort)
Kaliber............................. 6,5x55mm
Antall produsert................ Ukjent
Serienummer.................... Diverse


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Magasinkapasitet................ 5
Antall rifler........................ 4
Rifling................................ Venstre
Riflestigning....................... 1:200
Skjefte.............................. Valnøtt/bøk eller bjørk
Sikte................................. Ingen


Beskrivelse

Allerede rundt århundreskiftet ble det omgjort enkelte geværer slik at de kunne brukes for å demonstrere mekanismen i forbindelse med opplæring av nye rekrutter i Forsvaret. Delene i låskassen og selve låskassen ble åpnet opp ved utfresinger på forskjellige steder. Instruksjonsmodellene hadde normalt stokken kappet bak pistolgrepet, samt et stykke ut på løpet foran mekanismen.

Låskassene som ble benyttet var ofte i utgangspunktet kassert fra den vanlige produksjonen. Flere instruksjonsmodeller med serienummer omkring 228-235 fra 1895 er fra serien av privatgeværer av utrangerte deler.

Antallet produserte instruksjonsmodeller er ukjent, men KV at 12 stk var ferdigstilt i 1900. Trolig er også enkelte modeller laget hos private børsemakerforretninger for instruksjonsbruk. Noen modeller er merket med «Olsen-Maseng» på kolben.


Merking

Den opprinnelige merkingen ble stort sett beholdt. Det er også kjent slike som kun har en eller tosifrede nummer og mangler merking forøvrig. Dette er trolig senere utgaver.


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1.