Rifle - M/1860/67 Kort (HA)

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-3389-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3389.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Hovedarsenalet
Konstrukt√łr..................... Rustmester Lund
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1860/67 Kort (HA)
Kaliber............................. 4'''
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Mekanisme....................... Lund


Beskrivelse

9. desember 1867 ble rustmester Lunds forandringsmodell approbert. Forandringen medf√łrte at man n√• kunne modifisere kammerladeren til √• skyte enhetspatroner av metall. P√• dette tidspunktet var produksjonen av kammerladningsgev√¶r M/1860 i full gang ved Kongsberg V√•penfabrikk. Ved fabrikken var det derfor deler i alle stadier av produksjonen. Disse ble n√• forandret til Lunds modell f√łr de forlot fabrikken, det vil si at de ikke gikk veien om √• bli fullt ut produsert som kammerladningsgev√¶rer f√łrst. Disse skiller seg fra forandringsmodellene ved enkelte detaljer.

Kammerhuset har en bunnplate som er klinket fast til sideskinnene. Bunnplatens h√łyre side har en skr√•flate som styrer sluttstykket ved lukking. Denne erstatter styreklakkene som p√• tidligere modeller var p√• sideskinnen. P√• venstre side av bunnplaten er det spor for utdrageren. H√łyre sideskinne er senket for √• gi bedre plass for fingrene ved lading av gev√¶ret.

Sluttstykket består av sluttstykkehode, tennstempel, tennstempelskrue og utdrager. Tennstempelet er festet midt i sluttstykket ved hjelp av tennstempelskruen. Utdrageren ligger i utdragersporet i bunnplaten og er hengslet opp i en tapp på venstre side av sluttstykket. Hanen er forlenget i forhold til tidligere kammerladere for å nå opp til tennstempelet.

Baksiktet ble approbert f√łrst 9. mars 1868, og fikk approbert en del rettelser i 3. juli 1868. Enfieldsiktet man kjente fra skytterlagsgev√¶rene var popul√¶rt, men det ble for dyrt √• gi alle 4‚Äô‚Äô‚Äô gev√¶rene dette siktet. Approbasjonen innebar derfor en forandring av eksisterende vinkellamellsikte. Siktefoten ble beholdt. P√• siktets korte arm ble √łrene filt bort. P√• den lange armen ble lamellene tatt bort og erstattet med en skyver lik den som finnes p√• skarpskyttersiktet M/1865. Fjerning av lamellene medf√łrte at siktet ikke lengre kunne brukes til avstandsbed√łmmelse. 3. mai 1868 ble det ogs√• approbert en skarpskytterutgave av dette siktet med lengste skyteavstand satt til 1400 Alen.

Hvert gev√¶r ble utstyrt med pussestokk i st√•l. Ble ikke bare brukt ved puss av v√•penet, men ogs√• til utst√łting av metallpatronene. Pussestokken ligger i et utfrest spor i forskjeftet og skrus fast i en jernblokk som er felt inn i stokken. Til pussestokken hadde soldaten en pussestokkforlenger som ble oppbevart i patrontasken.

Det finnes 6 varianter av 4’’’ Kort Lundsgevær. Disse er:

1. Kort Lundsgevær M/1867

Dette gev√¶ret ble laget som M/1867 direkte fra fabrikken (ikke ombygget). Dette sees ved at messingskruen p√• toppen av stokken ikke finnes. Denne ble brukt som m√•l for hvor langt √łyet skulle v√¶re fra vinkellamellsiktet ved avstandsbed√łmmelse. Siden M/1867 hadde ny type sikte var denne ikke lengre n√łdvendig. Venstre sideskinne har heller ikke det gjenpluggede hullet etter makkerstykkets styreklakk. Hanen er smidd i ett stykke og har derfor ikke merker etter forlenging.

2. Kort Lundsgevær M/1867 med skarpskyttersikte

Dette er samme som over, men med skarpskyttersikte M/1868. H√łyre sideskinne har kontrollmerket stemplet inn 3 ganger p√• h√łyre sideskinne. Stemplene finnes mellom krumtappringen og svansestykkeskruene.

3. Kort Lundsgev√¶r M/1860/67 ‚Äď Kongsberg

Dette er et våpen modifisert fra kammerlader M/1860 til M/1860/67. Forandringen er gjort ved Kongsberg Våpenfabrikk.

4. Kort Lundsgev√¶r M/1860/67 ‚Äď Hovedarsenalet

Dette er et våpen modifisert fra kammerlader M/1860 til M/1860/67. Forandringen er gjort ved Hovedarsenalet.

5. Kort Lundsgev√¶r M/1867 med skarpskyttersikte ‚Äď Kongsberg

Dette er et v√•pen modifisert fra kammerlader M/1860 til M/1860/67, men med skarpskyttersikte M/1868. H√łyre sideskinne har kontrollmerket stemplet inn 3 ganger p√• h√łyre eller venstre sideskinne. Stemplene finnes mellom krumtappringen og svansestykkeskruene. I tillegg finnes stempelet fra innskytingen som kammerladningsgev√¶r p√• h√łyre sideskinne. Forandringen er gjort ved Kongsberg V√•penfabrikk.

6. Kort Lundsgev√¶r M/1867 med skarpskyttersikte ‚Äď Hovedarsenalet

Dette er et v√•pen modifisert fra kammerlader M/1860 til M/1860/67, men med skarpskyttersikte M/1868. H√łyre sideskinne har kontrollmerket stemplet inn 3 ganger p√• h√łyre eller venstre sideskinne. Stemplene finnes mellom krumtappringen og svansestykkeskruene. I tillegg finnes stempelet fra innskytingen som kammerladningsgev√¶r p√• h√łyre sideskinne. Forandringen er gjort ved Hovedarsenalet.

Det finnes i dag ingen komplett oversikt over hvor mange 4‚Äô‚Äô‚Äô kammerladningsgev√¶rer som ble gjort om til Lunds forandringsmodell. Det antas at de fleste gev√¶rene ble omgjort siden uforandrede 4‚Äô‚Äô‚Äô kammerladningsgev√¶rer er meget sjeldne i dag. I henhold til regnskapene ved Kongsberg V√•penfabrikk ble det i alt forandret 8464 gev√¶rer ved fabrikken. Det vil si at ca 4000 ble forandret ved Hovedarsenalet. I regnskapet til Hovedarsenalet fra 1183 er beholdningen av 12 mm Lundsgev√¶rer oppgitt til 10764 stk og 116 stk ved avdelingene. Produksjonen av 4‚Äô‚Äô‚Äô Lundsgev√¶r fortsatte ved Kongsberg V√•penfabrikk til 1870. Gev√¶rene er nummerert i samme serienummerrekkef√łlge som 4‚Äô‚Äô‚Äô kammerladningsgev√¶r M/1860. N√•r og ved hvilket v√•pennummer produksjonen ble omstilt er ukjent. H√łyeste kjente nummer er 12629 fra 1869.


Merking

Gev√¶rer som er modifisert fra M/1860 kammerladningsgev√¶r har den opprinnelige merkingen med serienummer p√• alle st√łrre deler. P√• oversiden av kassen foran sluttstykket finnes kronet K, √•rstall og serienummer. P√• l√•sen er nummer og √•rstall sl√•tt inn p√• h√łyre side ved haneskruen. De modifiserte gev√¶rene er merket med kronet K, eller Hovedarsenalets kronede A p√• sluttstykkets overside. P√• kammerhusets overside er KVs eller Hovedarsenalets merke sl√•tt inn sammen med kontrolloffiserens initialer. Etter omgj√łringen ble gev√¶rene skutt inn p√• nytt. P√• venstre sideskinne mellom krumtappen og svansstykke skruene ble det sl√•tt inn ett, to eller tre kontrollmerker alt etter hvor godt gev√¶ret skj√łt. Gev√¶rer som fikk tre stempler fikk p√•satt skarpskyttersikte. Etter hvert som nye Lundsgev√¶rer M/1867 ble produsert sl√łyfet man ‚ÄĚModel 1860 ‚Äď 4‚Äô‚Äô‚Äô‚ÄĚ merket p√• venstre sideskinne.


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3389. - Kammerstykket er stemplet med kronet A. Dette betyr at våpenet er bygget om fra kammerlader til patron ved Hovedarsenalet.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3389. - Her vises kammerstykket i åpen stilling. Tennstempelet er ikke sentrert siden patronen er randtent.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3389.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3389.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3389.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3389.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411. - M/1860/67 Kort bygget om til Lunds system ved Hovedarsenalet.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411. - √ėverst vises en stilisert K som er kontrollmerket til Ole Hermann Johannes Krag. Under denne vises to stiliserte Eer som er kontrollmerket til Magnus Engelschi√łn p√•f√łrt i forbindelse med 2. gangs trykkskytingskontroll.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411. - Fremre l√łpsb√•nd er merket med serienummer.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411. - Bakre l√łpsb√•nd er merket med serienummer.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411. - Kolbekappen er merket med kontrollmerke C samt serienummer.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411. - Geværet er utstyrt med M/1868 sikte.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411. - Kassen er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår samt serienummer. Ut på venstre side vises kontrollmerket til Ole Hermann Johannes Krag, samt en krone.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411. - Kammerstykket er merket med Hovedarsenalets kronede A som viser at geværet er omgjort fra kammerlader til Lunds system for patron ved Hovedarsenalet.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411. - Dette våpenet har fått en sivil ombygning til sentertent 12 mm Hagen-Lund.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411. - Venstre sideskinne er merket med "Model 1860" samt kaliber "4'''" (4 linjer).

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411. - Stokken er merket med Hovedarsenalets kronede A samt serienummer.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411. - Det antas at den stiliserte J er kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen. M er filermerket til personen som var ansvarlig for fremstilling av delen.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411.

Bilde mangler
Foto: - - Jan Brun - Serienummer: 3411.