Karabin - M/1869

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lund-M1869-1403-1.jpg
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1403.Modell og produksjon

Type................................ Karabin
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Rustmester Lund
Kunde.............................. Hæren (Artilleri)
Modell.............................. M/1869
Kaliber............................. 4'''
Produksjonsperiode.......... 1868-1869
Antall produsert................ 3
Serienummer.................... Høyere enn 1400


Tekniske Data

Mekanisme....................... Lund
Sikte................................. Skarpskyttersikte og åpent korn


Utstyr

Sabelbajonett M/1862/66


Beskrivelse

6. januar 1869 ble approberte Armeekommandoen 4’’’ Lundskarabin for Artillerier og Kavaleriet. Den tidligere modellen M/1862/66 ble forandret til Rustmester Lunds system og fikk ny modellbetegnelse M/1862/66/69. Det ble også produsert 3 Artillerikarabiner direkte med Lunds system. Disse fikk modellbetegnelse M/1869.

I tillegg til at karabinene ble omgjort til metallpatroner, ble hanen endret slik at den kunne settes i halvspenn. Dette for å unngå ta hanen hvilte mot tennstempelet når våpenet var ladd.

Dette ble gjort basert på tidligere erfaringer med at karabinens spisse kanter trykket mot soldaten. Denne forandringen ble autorisert av Generalfelttøymesteren 5. mars 1868. Hullet på undersiden av kolben etter det gamle festet ble plugget igjen. Bakre rembøyles festeplate ble skrudd fast på kolbens venstre side. Fremre rembøyle ble loddet fast på øvrebåndets venstre side og rembøylen ble festet med en ring slik at den var bevegelig i alle retninger.

Karabiner som hadde en samling på 7 av 10 skudd innenfor en 1/4 kvadratfot ved innskyting ble utstyrt med skarskyttersikte. Siktet hadde skyver ut til 800 alen. Ca 20 % av karabinene ble ustyrt med skarpskyttersikte.

Det er ikke kjent eksakt hvor mange artillerikarabiner som ble forandret. I følge Generalfelttøymesterens beretning for 1868 skulle hele beholdningen forandres. I alt 1390 karabiner ble forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk. Dette inkluderer både Artilleri og Kavalerikarabiner. Uforandrede Artillerikarabiner er derfor meget sjeldne.


Merking


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 186-189

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1403.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1403.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1403.