Karabin - M/1865

./picts/default.jpg
Modell og produksjon

Type................................ Karabin
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren (Kavaleri)
Modell.............................. M/1865
Kaliber............................. 4'''
Produksjonsperiode.......... 1864-1865
Antall produsert................ 1096
Serienummer.................... -
Etterfølgende modell.......... M/1865/69
M/1865/69 Skarpskytter


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 946 mm
Løpslengde....................... 447 mm
Antall rifler........................ 6
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Klaffsikte og åpent korn


Beskrivelse

Kammerladningskarabinen for kavaleriet ble approbert av Armeekommandoen 24. juni 1865. Modellen betegnes derfor som 4’’’ Kammerladningskarabin M/1865 for kavaleriet. Konstruksjonen er den samme som for Artillerikarabin M/1862/66, men kavalerikarabinen har ikke bajonettklakk. Karabinen har en karabinring som er festet til kolbehalsen med to gjennomgående skruer, og bæres i karabinkrok.

Siktet er det samme som for artillerikarabinen med fast skur for 200 alen, og klaffer som vippes opp for 400 og 600 alen.

Et forandret kammerstykke ble approbert 20. februar 1865.

Karabinene ble produsert i samme nummerserie som artillerikarabinen M/1862/66 og fordeler seg gjennom hele denne serien. Karabinene ble produser i 1864 og 1865. Det er ikke kjent hvor mange som ble laget, men høyeste kjente nummer er 1400 fra 1865. Felttøymesteresledisjonen opererte med et totalt antall 4’’’ karabiner på ca 1400 før omgjøring til Lundskarabiner. Når man samtidig vet at det var 304 artillerikarabiner skulle antall kavalerikarabiner være ca 1096.

De aller fleste karabinene ble forandret til Lunds system for metallpatroner. En uforandret karabin er derfor meget sjelden.


Merking

Karabinen er merket med våpennummer på større deler. På oversiden foran kammerstykket finnes kronet K, årstall og våpennummer. Nummer og årstall er slått inn på låsen på høyre side ved haneskruen. Forøvrig er karabinen merket som øvrige kammerladere fra Kongsberg Våpenfabrikk.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 183-184