Karabin - M/1857/59 Karabin

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-59-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - To varianter av M/1857/59 karabin produsert ved Konngsberg Våpenfabrikk.Modell og produksjon

Type................................ Karabin
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren (Artilleriet)
Modell.............................. M/1857/59 Karabin
Kaliber............................. 40 lødig
Produksjonsperiode.......... 1859
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Basert på modell............... M/1857


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Sikte................................. Klaffsikte og åpent korn


Utstyr

Sabelbajonett M/1860


Beskrivelse

Kammerladningskarabin for Artilleriet M/1857/59 er forandret med utgangspunkt i M/1857 for kavaleriet. Forskjeftet er avkortet og bajonettklakk for sabelbajonett M/1860 er satt på høyre side av løpet.

Karabinringen er tatt bort, men festeskruen gjennom kolbehalsen er beholdt. Det finnes to varianter av rembøyler. Den ene har rembøyler festet på undersiden av kolben og på øvrebåndet. Den andre har rembøylene festet på kolbens og øvrebåndets venstre side. Denne endringen ble approbert som modifikasjon på Artillerikarabin M/1862/66. På karabin M/1857/59 er dette originalt da det ikke finnes merker etter tidligere feste på kolbens underside.

Det er ukjent hvor mange karabiner som ble produsert av denne modellen. Konstruksjonskommisjonen anbefalte at 20 slike karabiner skulle anskaffes. I 1883 er imidlertid 5. Artilleribataljon oppført med 36 kammerladninsgkarabiner. På dette tidspunkt var 4’’’ karabinene omgjort til Lunds system. Det kan derfor være at de 36 var M/1857/59.


Merking

Våpenets større deler er merket med serienummer. På oversiden foran kammerstykket finnes KVs kronede K, årstall og serienummer. På låsens venstre side ved haneskruen er det stemplet serienummer og årstall.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 177-178

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - To varianter av M/1857/59 karabin produsert ved Konngsberg Våpenfabrikk.

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - To varianter av M/1857/59 karabin produsert ved Konngsberg Våpenfabrikk.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 58.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 58.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 58.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 58.