Karabin - M/1857 Karabin

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-88-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 88. - Kammerlader karabin M/1857 produsert i 1858 (FMU.005610).



Modell og produksjon

Type................................ Karabin
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren (Kavaleri)
Modell.............................. M/1857 Karabin
Kaliber............................. 40 lødig
Produksjonsperiode.......... 1858
Antall produsert................ 225
Serienummer.................... 1-225
Etterfølgende modell.......... M/1857/59


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 954 mm
Løpslengde....................... 462 mm
Sikte................................. Klaffiskte og åpent korn


Beskrivelse

M/1857 ble approbert av Armeekommandoen 16. desember 1857 som prøvevåpen. Prøvene pågikk til 1860, og etter dette var karabinen i ordinær bruk.

M/1857 ligner prøvegeværene fra 1856 hvor bunnplaten er sløyfet. Krumtappen er festet til kammerhuset ved en skyver som i fremre stilling griper inn i valsen og låser denne. Pipen er festet til stokken ved hjelp av to messingbånd med båndfjærer. Karabinringen er festet til kolbehalsen med en gjennomgående skrue. De første karabinene hadde korn i messing som lett ble slitt i karabinskoen. Armeekommandoen approberte derfor 26. februar 1858 et siktekorn av jern.


Merking

Våpenets større deler er merket med serienummer. På oversiden foran kammerstykket finnes KVs kronede K, årstall og serienummer. På låsens venstre side ved haneskruen er det stemplet serienummer og årstall.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 173-174

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 88.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 88.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 88.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 70. - Kammerlader karabin M/1857 produsert i 1858 (FMU.001490).

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 70.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 70.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 70.