Rifle - M/1849/67 Landmark

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Landmark-M1849-67-37-1.jpg
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 37. - Produsert i 1849. (FMU.052844)Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Jens Landmark
Kunde.............................. Marinen
Modell.............................. M/1849/67 Landmark
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ ca 350?
Serienummer.................... 1-ca 350?
Observerte eksemplarer..... Klikk her
Basert på modell............... M/1849


Tekniske Data

Mekanisme....................... Landmark


Beskrivelse

I 1867 ble det bestemt at Marinens våpen skulle bygges om til Landmarks system for å kunne skyte metallpatroner. De fleste M/1849 ble da bygget om og fikk modellbetegnelse M/1849/67.

Det er ikke kjent eksakt hvor mange som ble produsert av M/1849 eller hvor mange som ble bygget om til M/1849/67. Det antas at det ble produsert rundt 350 eksemplarer med serienummer fra 1 til ca 350. Se linken for observerte eksemplarer med tilhørende serienummer. Der finnes også laveste og høyeste kjente serienummer.


Merking

Geværene er merket med serienummer på alle større deler. Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår, våpennummer samt kontrollmerker er stemplet foran kammerstykket.


Kilder

  Flere bilder

  Bilde mangler
  Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 37. - Produsert i 1849. (FMU.052844)

  Bilde mangler
  Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 37. - Produsert i 1849. (FMU.052844)

  Bilde mangler
  Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 37. - Produsert i 1849. (FMU.052844)

  Bilde mangler
  Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 37. - Produsert i 1849. (FMU.052844)

  Bilde mangler
  Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 25. - Produsert i 1850. (FMU.007060)

  Bilde mangler
  Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 25. - Produsert i 1850. (FMU.007060)

  Bilde mangler
  Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 25. - Produsert i 1850. (FMU.007060)

  Bilde mangler
  Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 25. - Produsert i 1850. (FMU.007060)

  Bilde mangler
  Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 25. - Produsert i 1850. (FMU.007060)

  Bilde mangler
  Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 70. - Produsert i 1850. (FMU.007880)

  Bilde mangler
  Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 70. - Produsert i 1850. (FMU.007880)

  Bilde mangler
  Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 70. - Produsert i 1850. (FMU.007880)

  Bilde mangler
  Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 70. - Produsert i 1850. (FMU.007880)

  Bilde mangler
  Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1849/67 Landmark øverst og sin forløper M/1849 Kammerlader nederst.

  Bilde mangler
  Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1849/67 Landmark øverst og sin forløper M/1849 Kammerlader nederst.

  Bilde mangler
  Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1849/67 Landmark øverst og sin forløper M/1849 Kammerlader nederst.

  Bilde mangler
  Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Kongsberg M/1849/67 Landmark produsert i 1851

  Bilde mangler
  Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Avtrekkerbøylen er nummerert.

  Bilde mangler
  Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284.

  Bilde mangler
  Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284.

  Bilde mangler
  Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284.

  Bilde mangler
  Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Tennstempelet er i utkanten av støtbunnen siden patronen er randtent.

  Bilde mangler
  Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Her skimtes produksjonsår 1851 på toppen av kammerhuset.

  Bilde mangler
  Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Kammerhusets venstre side er merket med serienummer, Jens Landmark sitt kontrollmerke (JL), samt filermerke OM. Skruene og skruehullene er nummererte for å unngå forveksling.

  Bilde mangler
  Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Stokken er merket med serienummer samt Jens Landmark sine kontrollstempler.

  Bilde mangler
  Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Skruer og skruehull er nummererte for at de ikke skal forveksles med hverandre.

  Bilde mangler
  Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284. - Toppen av kolbekappen er merket med serienummer.

  Bilde mangler
  Foto: - - Bjørn Auke - Serienummer: 284.