Skarpskytter - M/59F1

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59F1-62269-1.jpg
Foto: - - Noralf Nymo - Serienummer: 62269. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.Modell og produksjon

Type................................ Skarpskytter
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Private (DFS), Sjøforsvaret, Hæren, HV
Modell.............................. M/59F1
Kaliber............................. 7,62x51mm
Produksjonsperiode.......... 1963-1967
Antall produsert................ 5829
Serienummer.................... 8605-9541,9562-9950,10001-10050,58801-59125,59201-63328


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Magasinkapasitet................ 5
Totallengde....................... 1230 mm
Siktelinje.......................... 810 mm
Løpslengde....................... 700 mm
Løpsdiameter v/munning.. 19 mm
Antall rifler........................ 4
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:304,8 (12")
Vekt.................................. 4500 gram
Skjefte.............................. Fransk nøttetre
Sikte................................. Diopter og utskiftbart hullkorn/stolpekorn


Beskrivelse

Skarpskyttergevær M/59 ble approbert 6. januar 1959 for bruk i Hæren og Heimevernet. Geværet ble samtidig approbert for bruk i Det Frivillige Skyttervesen (DFS).

Kongsberg Våpenfabrikk satte i gang produksjonen av geværet i 1959, men bare 150 våpen ble produsert dette året. Våpnene produsert til sivile ble produsert i en egen serie. Skyttere fikk subsidier fra staten ved kjøp av disse våpnene. I 1963/1964 kostet våpenet 660,- kr ved salg fra KV, noe som staten dekket 175,- kr av.

De første årene ble geværet kun produsert i kaliber 7,62x63mm (.30-06). Først i 1964 approberte Forsvarsdepartementet våpenet i kaliber 7,62x51mm (.308) som M/59F1. En del våpen ble produsert i dette kaliberet i 1964/1965.

Forsvarets geværer ble produsert i en egen serie. En del av disse ble levert med kikkertsikte. Geværer ble både levert originalt i 7,62x51mm. Andre ble modifisert fra 7,62x63mm til det nye NATO kaliberet av Forsvaret selv.

Først i 1967 ble kaliber 6,5x55mm akseptert som kaliber i Mausergeværet for bruk i DFS. Det ble fritt frem for skyttere å sette inn piper i dette kaliberet. Forsvaret tok aldri i bruk 6,5x55mm.

En spesiell utgave av M/59 for skiskyttere ble utviklet og produsert i et mindre antall.

M/59 ble aldri noen suksess i DFS og medførte et salg på bare rundt 5000 våpen. M/59 ble for dyrt i forhold til å bygge opp et skarpskyttervåpen basert på en Krag-Jørgensen låskasse. Presisjonen var dårligere enn Kragen. Rekyl, skjefteform og begrensning i tillatte sikter bidro heller ikke i positiv retning. 7,62mm kaliberet var dyrere i bruk enn 6,5mm for de som ikke var så heldig å ha tilgang til forsvarsammunisjon. M/59 ble for mange bare et reservegevær for feltskyting under dårlige værforhold, når Kragen ikke kunne brukes.

Produksjonen av M/59 og M/59F1 ble sterkt redusert når det nye skarpskyttergeværet M/67 ble approbert. De siste M/59 geværene ble levert til Forsvaret i 1969.

Alle geværer som ble levert til Heimevernet ble senere omgjort til kaliber 7,62x51mm (M/59F1).


Merking

Toppen av låskassen er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, M/59 og F1. Låskassens venstre side er merket med serienummer. Større deler er merket med våpenummerets tre siste siffer.


Kilder
  • Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik, ISBN 82-993143-1-3, side: 378
  • Teknisk Håndbok 1.,2.,3., og 4. linjes vedlikehold for 7,62 MM x 63 SKARPSKYTTERGEVÆR M/59 og 7,62 MM x 51 SKARPSKYTTERGEVÆR M/59F1, Hærens Overkommando, 1965, TH 9-1005-25/222-14

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Noralf Nymo - Serienummer: 62269. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Bilde mangler
Foto: - - Noralf Nymo - Serienummer: 62269. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Bilde mangler
Foto: - - Noralf Nymo - Serienummer: 62269. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Bilde mangler
Foto: - - Noralf Nymo - Serienummer: 62269. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Bilde mangler
Foto: - - Noralf Nymo - Serienummer: 62269. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Bilde mangler
Foto: - - Noralf Nymo - Serienummer: 62269. - M/59F1 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.