Sporter - Lakelander 389

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lakelander-389-393-Sporter.jpg
Foto: - - Norsk Forsvarsteknologi - Lakelander 393 Sporter med Tommelhull Sporter stokk.Modell og produksjon

Type................................ Sporter
Produsent........................ Norsk Forsvarsteknologi
Konstruktør..................... Lakelander
Kunde.............................. Private
Modell.............................. Lakelander 389
Kaliber............................. 6,5x55, .308 Win, .30-06 Spring.
Produksjonsperiode.......... 1990
Antall produsert................ Ikke offentlig
Serienummer.................... A, B serie


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Magasinkapasitet................ 4
Totallengde....................... 1110 mm
Løpslengde....................... 570 mm
Løpsdiameter v/munning.. 17,5 mm
Vekt.................................. 4120 gram


Beskrivelse

Lakelander 389 Sporter ble levert med forskjellige typer skjefter etter kundes ønske. Det ble levert skjefter i Avanti Sporter, Tommelhull Sporter eller Super Sporter.

For kalibrene oppgitt på denne siden er følgende bokstavkoder foran serienummer benyttet:

A: Rechts kasse/stokk (høyre)

B: Links kasse/stokk (venstre)

X: Enkeltskudd kasse med Rechts kasse/stokk (høyre)

Y: Enkeltskudd kasse med Links kasse/stokk (venstre)


Merking


Kilder