Battue - Lakelander 389

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lakelander-389-Battue-1.JPG
Foto: - - Norsk ForsvarsteknologiModell og produksjon

Type................................ Battue
Produsent........................ Norsk Forsvarsteknologi
Konstruktør..................... Lakelander
Kunde.............................. Private
Modell.............................. Lakelander 389
Kaliber............................. .300 Win Mag
Produksjonsperiode.......... 1991
Antall produsert................ Ikke offentlig
Serienummer.................... C, D serie


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Magasinkapasitet................ 3
Totallengde....................... 1072/1081/1081 mm
Løpslengde....................... 550/550/550 mm
Løpsdiameter v/munning.. 17 mm
Vekt.................................. 3350/3500/3500 gram


Beskrivelse

Lakelander 389 ble levert med forskjellige typer skjefter etter kundes ønske. Det ble levert skjefter i Standard, Luxe, Classic. Tekniske data ovenfor gjelder for Standard/Luxe/Classic.

For kalibrene oppgitt på denne siden er følgende bokstavkoder foran serienummer benyttet:

C: Rechts kasse/stokk (høyre)

D: Links kasse/stokk (venstre)

X: Enkeltskudd kasse med Rechts kasse/stokk (høyre)

Y: Enkeltskudd kasse med Links kasse/stokk (venstre)


Merking


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Norsk Forsvarsteknologi

Bilde mangler
Foto: - - Norsk Forsvarsteknologi

Bilde mangler
Foto: - - Norsk Forsvarsteknologi