Karabin - M/1897 Krag

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1897-5602-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5602.Modell og produksjon

Type................................ Karabin
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Ole Herman Johannes Krag og Erik Jørgensen
Kunde.............................. Hæren (Ingeniør)
Modell.............................. M/1897 Krag
Kaliber............................. 6,5x55mm
Produksjonsperiode.......... 1900-1902
Antall produsert................ 3466
Serienummer.................... 3131-4696, 5131-6000, 6001-7030
Produksjon pr år................ Klikk her


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Magasinkapasitet................ 5
Totallengde....................... 1015 mm
Siktelinje.......................... 400 mm
Løpslengde....................... 520 mm
Løpsdiameter v/munning.. 15 mm
Antall rifler........................ 4
Rifling................................ Venstre
Riflestigning....................... 1:200
Vekt.................................. 3400 gram
Skjefte.............................. Valnøtt
Sikte................................. Bueklaff, åpent 100-2200 m


Utstyr

Ammunisjon 6,5x55


Beskrivelse

Karabin M/1897 for Ingeniørvåpenet var i utgangspunktet identisk med Karabin M/1895 for Kavaleriet. Prøver hadde imidlertid vist at ingeniørene hadde behov for å ha reimfestet lengre ned. Øyet til karabinkroken ble derfor flyttet til ca 10 cm foran kolbekappen.

I 1907 ble det bestemt at en 220 ingeniørkarabiner skulle forandres til kavalerikarabiner M/1895. Modifiseringen ble gjennomført i juli 1907 og våpnene hadde serienummer 3401-3405, 4650 og 5486-5699.

På en del karabiner M/1897 er det tydelig at skjeftene opprinnelig har vært produsert for M/1895. Hovedarsenalets ruller viser at 150 karabiner med serienummer 4501-4650 ble endret fra kavalerikarabiner til ingeniørkarabiner i 1907. Skjeftene på disse kan gjenkjennes ved at hullet til M/1895 sitt reimfeste er plugget igjen.

Karabinene ble levert med munningshette og reim som standardutstyr fra Kongsberg Våpenfabrikk.

Produksjonen av M/1897 ble igangsatt i 1900 og siste våpen ble levert i 1902. Våpnene er levert i samme nummerserie som kavalerikarabin M/1895.


Merking

Siden overtreet dekket den fremre delen av låskassen ble karabinene isteden merket på bakre venstre side av kassen. Der finnes karabinens serienummer, produksjonsår, KVs kronede K samt kontrollstempel. Fra 1905/1906 ble også HM Kong Haakon sitt H7 monogram påstemplet. Karabiner solgt fra Hæren er påført løvestempel. Alle vesentlige deler unntatt fjærene ble påført hele våpennummeret. Dette ble gjort med alle de korte karabinene.

Våpnene ble underlagt vanlig kontroll og man finner for eksempel kontrollmerker under løpet. Deler merket med to stjerner (**) er ved kontroll akseptert på tross av mindre ubetydelige feil.

Alle M/1897 karabinene ble kontrollert og stemplet av Kapt. B. Cranner.


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5602. - Kontrollert av B. Cranner, 1901.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5602. - Løpet er merket med det sjeldne stempelet for Oscar II.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5602.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 5951. - Låskassens venstre side er merket med kronet K, produksjonsår, serienummer, samt kontrollmerket BC (Bjarne Cranner).

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 5951.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 5951.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 5951. - Løpets underside er stemplet med A, overgangen mot kassen er merket JH.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 5951. - Løpets venstre side er merket med serienummer, Oscar II sitt kongemonogram (kun kronen synlig pga skjevt anslag), samt to stjerner. Stjernene betyr at delen er akseptert til tross for mindre ubetydelig feil.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 5951. - Toppen av løpet er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin krondede K.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 5951.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 5951.

Bilde mangler
Foto: FMU - Askild Antonsen

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 5749.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 6720.