Rifle - M/1894 Krag

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1894-1936 privat-39281-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 39281.



Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstrukt√łr..................... Ole Herman Johannes Krag og Erik J√łrgensen
Kunde.............................. Private
Modell.............................. M/1894 Krag
Kaliber............................. 6,5x55mm
Produksjonsperiode.......... 1895-1944
Antall produsert................ 33537
Serienummer.................... 1-2500, ca 201-400, 8001-39337, NC39001-NC39300
Produksjon pr år................ Klikk her


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Magasinkapasitet................ 5
Totallengde....................... 1263 mm
Siktelinje.......................... 600 mm
L√łpslengde....................... 763 mm
L√łpsdiameter v/munning.. 15 mm
Antall rifler........................ 4
Rifling................................ Venstre
Riflestigning....................... 1:200
Vekt.................................. 4000 gram
Skjefte.............................. Valn√łtt/b√łk eller bj√łrk
Sikte................................. Bueklaff, åpent 100-2200 m


Utstyr

Knivbajonett M/1894
Skrujern
Oljeflaske
Pussesnor
Mikrometersikte Olsen-Maseng
Dioptersikte M/23
Diopterdeksel for dioptersikte M/23
Dioptersikte M/30
Ammunisjon 6,5x55


Beskrivelse

De f√łrste 2500 gev√¶rene for private ble framstilt ved KV v√•ren/sommeren 1895 samtidig med produksjonen for H√¶ren. Serien va i utgangspunktet p√• 3000 v√•pen, men de 500 siste ble stort sett levert til Marinen.

De private gev√¶rene var i praksis pr√łvekluter for oppsetting av produksjonen for H√¶ren. Dette medf√łrte at de kunne ha enkelte feil og mangler, som igjen medf√łrte forbedringer for etterf√łlgende gev√¶rer.

De private gev√¶rene hadde noen mindre modifikasjoner i forhold til den approberte modellen. Dette inkluderte stillskrue for avtrekker. De f√łrste 2500 hadde ogs√• kuledeksel fra Steyr som var kj√łpt inn for √• avlaste produksjonen. Gev√¶rene var for √łvrig lik de tidlige gev√¶rene med r√łrstykke og sikring av den f√łrste typen, samt skjefte med tidlig skjefteskrue etc. Alle gev√¶rene fikk kolbekappe uten lokk.

Gev√¶rene ble distribuert til skytterne uten rem eller annet utstyr. Mange skyttere skaffet seg likevel tilh√łrende utstyr etterhvert som det kom for salg.

I 1895 ble produksjonen av private gev√¶rer midlertidig avsluttet da leveransene til H√¶ren m√•tte prioriteres. KV satte imidlertid sammen en del gev√¶rer av kasserte eller sekunda deler. Sammensetning av slike gev√¶rer ble gjennomf√łrt fra 1895 til ca 1901. Omfanget av denne produksjonen antas √• ha v√¶rt p√• rundt 200 v√•pen med serienummer fra ca 201 til ca 400.

Produksjonen av private geværer startet opp igjen i 1901. Geværene var nå identiske med Hærens geværer, med unntak av at kolbekappen var uten lokk og at de hadde stillskrue for avtrekket.

18. desember 1906 ble st√łttefj√¶r for avtrekkeren approbert for H√¶rens gev√¶rer. Dette ble ogs√• innf√łrt for skytterlagsgev√¶rene, men st√łttefj√¶ren m√•tte gj√łres kortere p√• grunn av stillskruen for avtrekkeren. Denne ble innf√łrt fra serienummer ca. 11500 i begynnelsen av 1907.

Fra 24. august 1908 fikk de private geværene levert med rett spor i kornskruen til forskjell fra Hærens geværer som hadde en skrue som krevde et spesielt skrujern.

Fra ca. 1909 ble også skytterlagsgeværene levert med lokk i kolbekappen på samme måte som Hærens geværer.

Fra ca. 1924 ble det innf√łrt en stoppeskrue som kunne skrus inn forfra i kornklakken. Denne hindret siktet og bevege seg til siden. Ogs√• tidligere gev√¶rer som fikk innskiftet ny pipe fikk denne skruen ved nye klakkhylser.


Merking

Hele v√•pennummeret ble p√•f√łrt l√•skasse, skjefte, kolbekappe og pipe. Gev√¶renes deler ble nummerert med hele v√•pennummeret fram til ca. serienummer 30000. Etter dette ble det innf√łrt nummerering av delene med de fire siste sifrene med punktum foran. Hensikten med denne nummereringen var at det ikke skulle v√¶re lett √• levere v√•pen eller deler fra disse til reparasjon ved H√¶rens avdelinger.

Fra gev√¶r nummer 37606 (15. oktober 1933) ble det innf√łrt innskrenket nummerering. Kun pipe, l√•skasse, sluttstykke, kolbekappe, skjefter og sikter nummereres. √ėvrige deler skulle v√¶re unummerert. Fra nummer 37616 ble det igjen besluttet ogs√• √• nummerere magasinlokket, dekselet, hanebolten, r√łrstykket, utdrageren og tilbringeren. En del av de helt siste gev√¶rene, fra ca. 38500, hadde enkelte nummer p√•f√łrt med merkepenn.

L√•skassen, hevarmen og skjeftet ble stemplet med l√łve for √• indikere at v√•penet var produsert for private.


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 39281.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 39281.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 39281.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 39281.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 39281.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: NC39094.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: NC39094.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: NC39094.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: NC39094.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325. - Dette v√•penet er et eksempel p√• de som ble satt sammen av kasserte/sekunda deler i perioden 1895-1901.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325. - Kassens venstre side er merket med serienummer og Ole Adolf Julsrud sitt kontrollmerke.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325. - Toppen av kassen er merket med Kongsberg V√•penfabrikk sin kronede K, samt produksjons√•r 1898.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325. - Kassens h√łyre side er merket med l√łve for √• vise at det er et v√•pen produsert for private.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325. - Toppen av l√łpet er merket med kronet K samt SP. L√łpets venstre side er merket med serienummer.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325. - Kolbekappen har ikke lokk for oljeflaske.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325. - Kolbekappens innside er merket med serienummer. Stokken er boret opp for oljeflaske.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325. - Sluttstykket har spor for varsler.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 325. - Dette v√•penet har stoppeskrue for √• hindre at kornet beveget seg i side. Dette ble innf√łrt f√łrst i 1924. Eldre v√•pen fikk dette ved senere l√łpsbytte.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 25882. - Dette v√•penet har stillskrue med vanlig spor, men har ikke stoppeskrue.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 25882.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 25882.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 25882.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 25882.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 25882.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 25882.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Ronny √ėvland - Serienummer: 25882. - Dette v√•penet er produsert etter at lokk for oljeflaske er innf√łrt ogs√• for sivile v√•pen.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Skytterkontoret - Prisliste gjeldende fra 13. januar 1940 fra Skytterkontoret der ulike Krag J√łrgensen modeller kunne bestilles.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Skytterkontoret - Bestillingsskjema tilh√łrende prislisten fra Skytterkontoret over. Legg merke til betingelsene for v√•penkj√łp til disse prisene.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk - Prisliste fra Kongsberg Våpenfabrikk datert mai 1933 med bl.a. dioptersikte M/23 og M/30.