Rifle - M/1859

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1859-11824-1.JPG
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Kammerlader M/1859. Dette eksemplaret er produsert i 1860.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1859
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1859-1861
Antall produsert................ 1700
Serienummer.................... 10858-12476
Produksjon pr år................ Klikk her
Basert på modell............... M/1855


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 1260 mm
Siktelinje.......................... 665 mm
Løpslengde....................... 770 mm
Løpsdiameter v/munning.. 23 mm
Antall rifler........................ 6
Rifling................................ Høyre
Vekt.................................. 4950 gram
Sikte................................. Vinkellamellsikte og åpent korn


Utstyr

Sabelbajonett M/1859
Skrutrekker for Kammerlader


Beskrivelse

M/1859 er et kort kammerladningsgevær med sabelbajonett. M/1859 er produsert originalt som kort utgave fra fabrikken, og er ikke kortet ned basert på et tidligere levert langt gevær. Det ble approbert 11. mars 1859 etter at prøvene ved Østlandske Jægercorps og Garden i Stockholm ble avsluttet. Infanteriets sersjanter og korporaler, samt Jegerkorpets mannskaper skulle bevæpnes med dette geværet. Modellen er kun produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Geværet er likt M/1855 med unntak av pipelengde og pipens feste til stokken. Det ble levert originalt med vinkellamellsikte M/1855. Pipen er festet til sokken med to messingbånd hvor rembøylen er festet på øvrebåndet. Båndet har et firkantet hull for båndfjærens hode på høyre side. På løpets høyre side sitter en T formet bajonettklakk for feste av sabelbajonetten. Kornet sitter 16mm fra munningen.


Merking

Alle større deler er merket med serienummer. På oversiden foran kammerstykket samt på låsblikket finnes kronet K, årstall og våpennummer. Skruer og tilsvarende hull i kassen er nummererte. Kontroll og innskytingsmerker finnes på kassens venstre side. På stokkens venstre side finnes kronet K, serienummer og kontrollmerke.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 114-117
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet, -

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 11824.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 11824.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 11824.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Bajonettfeste for sabelbajonett M/1859 på pipens høyre side.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Toppen av låsen er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår, serienummer samt kontrollmerket til Maximilian Gran.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Siktet er merket med kontrollmerket til Christian Gothlieb Jacobsen (Stilisert J øverst), kontrollmerket til Ole Hermann Johannes Krag (stor K), samt filermerke AH som antas å tilhøre fileren Andreas Hansen.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Legg merke til at skruer og skruehull er merket med nummer slik at man ved sammensetningen skulle bruke riktig skrue på riktig sted.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 11824.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Fremre del av underbeslaget er merket med serienummer, Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt produksjonsår.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Bakre del av underbeslaget er merket med serienmmer, kontrollmerket til Maximilian Gran (stilisert G) samt filermerket M sammen med kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen (stilisert J).

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 11824. - Kolbekappen er merket med kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen (stilisert J) samt filermerke F.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 12183.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 12183.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 12183.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 12183.