Rifle - M/1855

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1855-6736-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 6736.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1855
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1855-1859
Antall produsert................ ca 4100
Serienummer.................... 6710-10807
Produksjon pr år................ Klikk her
Etterfølgende modell.......... M/1855/59
M/1855/57/59
M/1855/67 Lund (Lang)
M/1859


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 1415 mm
Løpslengde....................... 930 mm
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Vinkellamellsikte (M/1855) og åpent korn


Utstyr

Døllebajonett M/1855
Skrutrekker for Kammerlader


Beskrivelse

26. mai 1855 ble vinkellamellsiktet approbert. Produksjonen av M/1849 ble forandret til å ta i brukt det nye siktet. Geværer som ble levert originalt med dette siktet kalles M/1855. Denne geværmodellen ble kun produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Med unntak av siktemidlene er dette geværet helt identisk med M/1849. Siktet er festet med en ring rundt pipen foran kammerhuset. På oversiden av kolben 13 tommer bak siktet finner man merkeskruen for avstandsbedømmelse innskrudd. Hakestykket er uten sikteskjerm. Våpennummeret er slått inn midt på oversiden av hakestykket. Våpenummeret og plasseringen av dette er et godt kjennetegn på denne modellen. M/1855 kan lett forveksles med M/1849/55. M/1849/55 har våpennummeret slått inn på høyre side av hakestykkets overside. Dette på grunn av at sporet for siktefjæren er fylt igjen.

Det er ikke kjent nøyaktig hvor mange M/1855 KV produserte siden serienummrene fortsatte i samme nummerserie som M/1849. Produksjonen ble avsluttet i 1859. Laveste kjente serienummer er 6710 fra 1855, og høyeste kjente serienummer er 10807 fra 1859.


Merking

Geværet er merket med serienummer på alle større deler. På oversiden foran kammerstykket finner man kronet K, årstall og våpennummer. De samme merkene finnes på låseblikket foran rembøylen. For øvrig er geværet merket som andre kammerladingsgeværer fra Kongsberg Våpenfabrikk.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 88-103
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet, -, side: 70 og 149

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 6736.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 6736. - Legg merke til vinkellamellsikte for avstandsbedømmelse.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 6736.

Bilde mangler
Foto: - - JP Hammerich - Serienummer: 9080. - M/1855 produsert i 1857. Øverst på bildet finnes detaljbesiktingsstempelet fra Maximilian Gran. Under dette kommer serienummer 9080. Deretter kommer "MG" som er kontrolloffisersmerket til Maximilian Gran. Den kronede K for Kongsberg Våpenfabrikk følges av produksjonsåret 1857. Nederst finnes serienummeret.