Rifle - M/1848/57 - Modell II
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1848-57-Modell-II-32-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 32. - Kammerlader M/1848/57 Modell II produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren (Krigsskolen)
Modell
M/1848/57 - Modell II
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1857-1858
Antall produsert
30
Serienummer
26-55
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Totallengde
1217-1220 mm
Antall rifler
6
Skjefte
Bjørk
Sikte
Vinkellamellsikte og åpent korn


Utstyr

Sabelbajonett M/1857 - Modell II
Skrutrekker for Kammerlader
Beskrivelse
Krigsskolens M/1848 geværer hadde en sabelbajonett som etter en tids bruk viste seg å ha en for svak konstruksjon. Piperingen på bajonetten var laget av tynn messing som lett bøyde seg under bruk. Dette medførte at den ikke lengre kunne festes til geværpipen. Konstruksjonskomiteen hadde jobbet med en ny bajonett for underoffiserer i infanteriet og mannskaper i jegerkorpset. 13. februar 1857 ble det besluttet at Krigsskolens geværer også skulle utstyres med denne bajonetten. I samme omgjøring ble spissprosjektilsikte M/1855 innført. Omgjøringen var ferdig 13. mars 1858. Dette omgjorte geværet har i ettertid blitt kalt M/1848/57 etter datoen for når omgjøringen ble bestemt.

Merking
Merking som det opprinnelige Krigsskolegeværet M/1848.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1848-57-Modell-II-32-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 32.