Rifle - M/1849/55/59 Herzberg

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1849-55-59-1935-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Crause, Herzberg, Tyskland
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1849/55/59 Herzberg
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1859
Antall produsert................ mindre enn 2000
Serienummer.................... innenfor 1-2000
Basert på modell............... M/1849/55 Herzberg


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 1260 mm
Siktelinje.......................... 670 mm
Løpslengde....................... 770 mm
Antall rifler........................ 6
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:1400
Vekt.................................. 4650 gram
Skjefte.............................. Valnøtt
Sikte................................. Vinkellamellsikte (M/1855) og åpent korn


Utstyr

Sabelbajonett M/1859
Skrutrekker for Kammerlader


Beskrivelse

11. mars 1859 ble 18 lødig kort kammerladningsgevær M/1859 approbert for bruk av samtlige av infanteriets sersjanter og korporaler, samt for Jegerkorpsets mannskaper. Dette medførte at det ble et plutselig behov for et større antall våpen. På grunn av manglende kapasitet ved Kongsberg Våpenfabrikk ble det bestemt at en del lange geværer skulle avkortes og gjøres om for sabelbajonett. Disse avkortede geværene fikk dermed /59 på enden av den opprinnelige modellbetegnelsen.

Geværet som omtales her blir derfor kalt 18 lødig avkortet kammelader M/1849/55/59 Herzberg.

Pipene ble kappet av til 770mm lengde, og kornklakk og bajonettklakk ble loddet på tilsvarende som for M/1859. Øvrebåndet ble fjernet og mellombåndet ble flyttet. Mellombåndet fikk et firkantet hull på høyre side til båndfjæren. Omgjøringen medførte at det ble et hull i stokken etter fjæren til det tidligere mellombåndet. I dette hullet ble det felt inn en trebit. Dette er et sikkert kjennetegn på at geværet er avkortet.

Geværet hadde M/1855 vinkellamellsikte som baksikte. Siktet ble approbert 26. mai 1855 som spissprosjektilsikte for alle kammerladningsgeværer. Vinkellamellsiktet har en kort og en lang arm. Den korte armen har skur som er skutt inn for 300 Alen. Den lange armen har skur for 400, 500, 600, 700 og 800 Alen. Mellom hver avstand er det en åpning (lamell) slik at skytteren kan se målet. Siktet kunne brukes ved avstandsbedømmelse. Man tok utgangspunkt i at høyden på en gjennomsnittlig soldat var 6 fot. Øyet skulle holdes 13 tommer fra siktet. En soldat ville da på 300 Alen dekke høyden av siktesporet. På lengre avstander ville soldaten akkurat passe inn i den åpningen som passet til avstanden til målet. På den måten kunne man raskt bedømme avstand samt finne riktig åpning i siktet.

Det er ikke kjent hvor mange geværer av denne modellen som ble produsert. Våpnene beholdt sitt opprinnelige våpennummer. Det må være snakk om et betydelig antall siden mange er kjent i dag. Alle tidligere modeller av M/1842, M/1846, M/1849 og M/1855 finnes som avkortede geværer.

Sammen med omgjøringen fikk våpnene M/1859 sabelbajonett med samme serienummer som det opprinnelige geværet.


Merking

Geværene har sin opprinnelige merking, men kan være oppnummererte i forbindelse med omgjøringsarbeidet. Geværene måtte innskytes på nytt og kan derfor ha dobbelt sett med kontrollmerking.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 118-121
  • Norsk Våpenhistorisk Selskap Årbok 1993, Harald Sunde, ISBN 82-90867-08-5, side: 165

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935 og 726. - Øverst vises den avkortede utgaven (M/1849/55/59), mens nederst vises forløperen, den lange M/1849/55.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935 og 726. - Øvsert vises den avkortede utgaven (M/1849/55/59) merket 1851 under pipen, mens nederst vises forløperen, den lange M/1849/55 merket 1850 under pipen.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935. - Alle større deler er merket med serienummer 1935. Sikteforen er stemplet med K for Krag. Sikteklaffen og låskasse er stemplet med Maximilian Grans kontrollstempel.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935. - Ladearmen er tatt bakover og kammeret er i ladeposisjon.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935. - M/1855 vinkellamellsiktet er slått opp.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935. - M/1855 vinkellamellsiktet er slått ned.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935. - Legg merke til R stemplet foran rembøylen som er typisk for Herzberg. Herzberg riflene har relativt få stempler sammenlignet med KV og Liege riflene.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935. - Til venstre for båndfjæren kan man se at det er felt inn en trebit for å tette hullet etter mellombåndfjærens tidligere posisjon. Et sikkert tegn på at geværet er avkortet.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935. - Pipens underside på dette våpenet er stemplet 1851 like foran låskassen.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935. - Avdelingsmerket på kolbekappen viser at våpenet har tilhørt Stavangerske Nationale Musketer-Corps, 3 kompani. Dette har vært våpen nr 85 i kompaniet.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1935. - Omrisset av riksvåpenet er så vidt synlig omtrent midt i bildet.