Rifle - M/1849/55 Herzberg

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1849-55-726-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 726.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Crause, Herzberg, Tyskland
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1849/55 Herzberg
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1855-
Antall produsert................ mindre enn 2000
Serienummer.................... innenfor 1-2000
Basert på modell............... M/1849 Herzberg
Etterfølgende modell.......... M/1849/55/59 Herzberg


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 1415 mm
Løpslengde....................... 930 mm
Antall rifler........................ 6
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:1400
Skjefte.............................. Nøttetre
Sikte................................. Vinkellamellsikte (M/1855) og åpent korn


Utstyr

Døllebajonett M/1849
Skrutrekker for Kammerlader


Beskrivelse

I 1855 ble ny enhetsammunisjon med spissprosjektil innført. Sammen med ammunisjonen ble det innført et spissprosjektilsikte M/1855. Det ble besluttet at eldre kammerladningsmodeller skulle gjøres om og utstyres med dette siktet. Det er pr i dag ikke kjent hvor mange eldre geværer som ble gjort om, men det antas at dette skjedde med de fleste våpnene. Det eksisterer pr i dag svært få våpen som ikke er omgjort.

Ved omgjøringen ble sikteskjermen og klaffene skåret bort. Fjæra for sikteklaffene ble tatt bort, og sporet etter denne ble fylt igjen. Dette sporet kan tydelig sees på venstre side av hakestykkets overside og er et godt kjennetegn på denne modellen.

Baksiktet, spissprosjektilsikte M/1855, ble festet til en ring som går rundt pipen like foran kammerstykket. Ringen er festet under med en skrue som klemmer ringen sammen. Stokken har fått skåret ut rom til ringen og festeskruen. Siktet støttes i bakkant mot kammerhuset. Framenden av siktefoten og løpet har fått merker som skal stå mot hverandre for at innskytingen skal stemme.

Etter omgjøringen fikk geværene ny modellbetegnelse ved at man tilføyde /55 bak den opprinnelige modellbetegnelsen. Dette geværet fikk derfor modellbetegnelse M/1849/55.


Merking

M/1849/55 beholdt sin opprinnelige merking fra M/1849.

De største delene er merket med våpennummer. Enkelte av disse har bare de to siste sifrene av nummeret. På låseblikket foran rembøylen er det slått inn en stor R. Oversiden foran kammerstykket er merket med R over C.H. Under pipen er det stemplet produksjonsår og R2.

På noen våpen kan man også finne avdelingsmerker som er påført etter at våpnene forlot fabrikken.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 88-103
  • Særtrykk av årbok 1965 - Avdelingsmerking på norske militære våpen i tiden ca 1700-1866, Hærmuseet, -, side: 20-21

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 726.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 726.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 726.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 726.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 726.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 726. - Pipens underside er merket med produksjonsår 1850.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1927.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1927.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1927.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1927.