Rifle - M/1848 - Modell I

./picts/default.jpg
Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren (Krigsskolen)
Modell.............................. M/1848 - Modell I
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1848
Antall produsert................ 25
Serienummer.................... 1-25
Etterfølgende modell.......... M/1848/57 - Modell I


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 1260 mm
Løpslengde....................... 773 mm
Sikte................................. Stangsikte og åpent korn


Utstyr

Sabelbajonett M/1848 Krigsskolen
Skrutrekker for Kammerlader


Beskrivelse


Merking

De største delene er merket med våpennummer. Toppen av låskassen foran kammerstykket er merket rustmester Malmbergs krontrollmerke(M), Kronet K, 1848 og våpennummer. Låsblikket foran reimbøylen er merket med kronet K og årstall.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 61-66