Rifle - M/1846/55 Herzberg

./guns/rifle/bilder/Rifle-Herzberg-Kammerlader-M1846-55-1349-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1349. - (LK403)Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Crause, Herzberg, Tyskland
Konstruktør..................... Kaptein Scheel & N. Gregersen
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1846/55 Herzberg
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1855-
Antall produsert................ mindre enn 1500
Serienummer.................... innenfor 1-1500
Basert på modell............... M/1846 Herzberg
Etterfølgende modell.......... M/1846/55/59 Herzberg


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 1415 mm
Siktelinje.......................... 755 mm
Løpslengde....................... 930 mm
Løpsdiameter v/munning.. 22 mm
Antall rifler........................ 6
Rifling................................ Høyre
Vekt.................................. 4800 gram
Skjefte.............................. Valnøtt
Sikte................................. Vinkellamellsikte (M/1855) og åpent korn


Utstyr

Døllebajonett M/1846
Skrutrekker for Kammerlader


Beskrivelse

I 1855 ble ny enhetsammunisjon med spissprosjektil innført. Sammen med ammunisjonen ble det innført et spissprosjektilsikte M/1855. Det ble besluttet at eldre kammerladningsmodeller skulle gjøres om og utstyres med dette siktet. Det er pr i dag ikke kjent hvor mange eldre geværer som ble gjort om, men det antas at dette skjedde med de fleste våpnene. Det eksisterer pr i dag svært få våpen som ikke er omgjort.

Ved omgjøringen ble sikteskjermen skåret bort. Stangsiktet ble skåret av i overkant av hakestykket og hullet i dekkplata på hakestykket ble plugget igjen. Våpenarbeiderens initialer ble slått inn på nakkestykkets overside. Et godt kjennetegn på de omgjorte modellene er at de har to skruer merket 6 og 7 på hakestykkets overside.

Baksiktet, spissprosjektilsikte M/1855, ble festet til en ring som går rundt pipen like foran kammerstykket. Ringen er festet under med en skrue som klemmer ringen sammen. Stokken har fått skåret ut rom til ringen og festeskruen. Siktet støttes i bakkant mot kammerhuset. Framenden av siktefoten og løpet har fått merker som skal stå mot hverandre for at innskytingen skal stemme.

Etter omgjøringen fikk geværene ny modellbetegnelse ved at man tilføyde /55 bak den opprinnelige modellbetegnelsen. Dette geværet fikk derfor modellbetegnelse M/1846/55.


Merking

M/1846/55 beholdt sin opprinnelige merking fra M/1846. I tillegg finner man våpenarbeiderens stempel på toppen av nakkestykket. Dette merket ble påført ved omgjøring til M/1846/55.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 88-103

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1349. - (LK403)

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1349. - (LK403)

Bilde mangler
Foto: - - Svein Tore Finstad - Serienummer: 345. - M/1846/55 Herzberg

Bilde mangler
Foto: - - Svein Tore Finstad - Serienummer: 345. - Kammeret i åpen stilling.

Bilde mangler
Foto: - - Svein Tore Finstad - Serienummer: 345. - Nærbilde av baksikte med Maximilian Gran sitt kontrollmerke.

Bilde mangler
Foto: - - Svein Tore Finstad - Serienummer: 345. - Kassen er merket C. Siktet er merket med Maximilian Gran sitt kontrollmerke.

Bilde mangler
Foto: - - Svein Tore Finstad - Serienummer: 345. - Merket HJS på nakkestykket bakerst på låskassen er filermerket til en filer ansatt ved Kongsberg Våpenfabrikk. Denne platen er satt på ved ombygningen for å skjule hullet i kassen etter det originale M/1846 siktet.

Bilde mangler
Foto: - - Svein Tore Finstad - Serienummer: 345. - Toppen av kolbebeslaget er merket med avdelingsmerke.

Bilde mangler
Foto: - - Svein Tore Finstad - Serienummer: 345. - Stokken har innslått et merke. Kan se ut som "LAURVIG."

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: 1434.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: 1434. - Toppen av kolbebeslaget er merket med avdelingsmerke og serienummer.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: 1434. - Stokken har innslått et merket "GUDBR. DAL".