Rifle - M/1849

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1849-67-M1849-Marine-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1849/67 Landmark øverst og sin forløper M/1849 Kammerlader nederst.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Marinen
Modell.............................. M/1849
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1849-1852
Antall produsert................ Ca 350?
Serienummer.................... 1-ca 350?
Observerte eksemplarer..... Klikk her
Basert på modell............... M/1845
Etterfølgende modell.......... M/1849/67 Landmark
M/1852


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader


Utstyr

Skrutrekker for Kammerlader


Beskrivelse

M/1849 var den andre kammerladermodellen produsert spesielt for Marinen. Kaliberet er 18 lødig. Modellen har tre bånd og den samme smale hanen som M/1845. M/1849 har stangsikte bak på kammerhuset. Skruene er nummererte.

Den eneste synlige forskjellen på forløperen M/1845 og M/1849 er at M/1849 har tykkere messing i løpsbåndene. I tillegg kan produksjonsåret stemplet på toppen av kassen være med å identifisere denne modellen.

I 1867 ble det bestemt at Marinens våpen skulle bygges om til Landmarks system for å kunne skyte metallpatroner. De fleste M/1849 ble da bygget om og fikk modellbetegnelse M/1849/67.

Det er ikke kjent eksakt hvor mange som ble produsert av M/1849. Det antas at det ble produsert rundt 350 eksemplarer med serienummer fra 1 til ca 350. Se linken for observerte eksemplarer med tilhørende serienummer. Der finnes også laveste og høyeste kjente serienummer.


Merking

Geværene er merket med serienummer på alle større deler. Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår, våpennummer samt kontrollmerker er stemplet foran kammerstykket.


Kilder

  Flere bilder

  Bilde mangler
  Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1849/67 Landmark øverst og sin forløper M/1849 Kammerlader nederst.

  Bilde mangler
  Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1849/67 Landmark øverst og sin forløper M/1849 Kammerlader nederst.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23. - Kammerlader M/1849 for Marinen produsert i 1850.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.

  Bilde mangler
  Foto: www.gammlevaapen.net - Torgeir Paulsen - Serienummer: 23.