Rifle - M/1842/55/59 Kongsberg

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1842-55-59-161-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 161. - Kammerlader M/1842/55/59 produsert ved Kongsberg VåpenfabrikkModell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1842/55/59 Kongsberg
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1859
Antall produsert................ mindre enn 400
Serienummer.................... innenfor 1-400
Basert på modell............... M/1842/55 Kongsberg


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 1407 mm
Løpslengde....................... 930 mm
Antall rifler........................ 6
Rifling................................ Høyre
Skjefte.............................. Bjørk eller nøttetre
Sikte................................. Vinkellamellsikte og åpent korn


Utstyr

Sabelbajonett M/1859
Skrutrekker for Kammerlader


Beskrivelse

11. mars 1859 ble 18 lødig kort kammerladningsgevær M/1859 approbert for bruk av samtlige av infanteriets sersjanter og korporaler, samt for Jegerkorpsets mannskaper. Dette medførte at det ble et plutselig behov for et større antall våpen. På grunn av manglende kapasitet ved Kongsberg Våpenfabrikk ble det bestemt at en del lange geværer skulle avkortes og gjøres om for sabelbajonett. Disse avkortede geværene fikk dermed /59 på enden av den opprinnelige modellbetegnelsen. Geværet som vises her ble derfor kalt M/1842/55/59.

Pipene ble kappet av til 770mm lengde, og kornklakk og bajonettklakk ble loddet på tilsvarende som for M/1859. Øvrebåndet ble fjernet og mellombåndet ble flyttet. Mellombåndet fikk et firkantet hull på høyre side til båndfjæren. Omgjøringen medførte at det ble et hull i stokken etter fjæren til det tidligere mellombåndet. I dette hullet ble det felt inn en trebit. Dette er et sikkert kjennetegn på at geværet er avkortet.

Geværet hadde M/1855 vinkellamellsikte som baksikte. Siktet ble approbert 26. mai 1855 som spissprosjektilsikte for alle kammerladningsgeværer. Vinkellamellsiktet har en kort og en lang arm. Den korte armen har skur som er skutt inn for 300 Alen. Den lange armen har skur for 400, 500, 600, 700 og 800 Alen. Mellom hver avstand er det en åpning (lamell) slik at skytteren kan se målet. Siktet kunne brukes ved avstandsbedømmelse. Man tok utgangspunkt i at høyden på en gjennomsnittlig soldat var 6 fot. Øyet skulle holdes 13 tommer fra siktet. En soldat ville da på 300 Alen dekke høyden av siktesporet. På lengre avstander ville soldaten akkurat passe inn i den åpningen som passet til avstanden til målet. På den måten kunne man raskt bedømme avstand samt finne riktig åpning i siktet.

Det er ikke kjent hvor mange geværer av denne modellen som ble produsert. Våpnene beholdt sitt opprinnelige våpennummer. Det må være snakk om et betydelig antall siden mange er kjent i dag. Alle tidligere modeller av M/1842, M/1846, M/1849 og M/1855 finnes som avkortede geværer.

Sammen med omgjøringen fikk våpnene M/1859 sabelbajonett med samme serienummer som det opprinnelige geværet.


Merking

Geværene har sin opprinnelige merking, men kan være oppnummererte i forbindelse med omgjøringsarbeidet. Geværene måtte innskytes på nytt og kan derfor ha dobbelt sett med kontrollmerking.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 118-121, 214

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 161.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 159. - Kongsberg Kammerlader M/1829/55/59. (Privat samling).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 159. - M/1842 ble opprinnelig levert med blanksmerglet overflate. Dette eksemplaret har trolig fått kasse og løp brunert i ettertid i forbindelse med en av omgjøringene.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 159.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 159. - Vinkellamellsikte M/1855 ble satt på i forbindelse med ombygging til bruk av spissprosjektil etter bestemmelsene av 1855.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 159. - Serienummerne 159 på toppen av kassen, på en rekke deler, samt på underbeslaget er også typisk påført i forbindelse med 1855 eller 1859-omgjøringene.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 159.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 159.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 159. - Serienummerne 159 på underbeslaget er også typisk påført i forbindelse med 1855 eller 1859-omgjøringene.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 159. - Messingnaglen på toppen av stokken ble brukt for å markere korrekt øyeavstand fra vinkellamellsiktet i forbindelse med avstandsbedømmelse.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 159. - Kolbekappen er merket med avdelingsmerke på toppen. "R.L.I.C C.32" betyr at dette våpenet har vært våpen nr 32 i Eidsvolske Compagnie ved Romerikske Lette Infanteri Corps.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 159.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 159.