Rifle - M/1842/55 Kongsberg

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1842-55-206-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 206. - Kammerlader M/1842/55 produsert ved Kongsberg VåpenfabrikkModell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1842/55 Kongsberg
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1855-
Antall produsert................ mindre enn 400
Serienummer.................... innenfor 1-400
Basert på modell............... M/1842 Kongsberg
Etterfølgende modell.......... M/1842/55/59 Kongsberg


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 1407 mm
Løpslengde....................... 930 mm
Antall rifler........................ 6
Rifling................................ Høyre
Skjefte.............................. Bjørk eller nøttetre
Sikte................................. Vinkellamellsikte (M/1855) og åpent korn


Utstyr

Døllebajonett M/1842/44
Skrutrekker for Kammerlader


Beskrivelse

I 1855 ble ny enhetsammunisjon med spissprosjektil innført. Sammen med ammunisjonen ble det innført et spissprosjektilsikte M/1855. Det ble besluttet at eldre kammerladningsmodeller skulle gjøres om og utstyres med dette siktet. Det er pr i dag ikke kjent hvor mange eldre geværer som ble gjort om, men det antas at dette skjedde med de fleste våpnene. Det eksisterer pr i dag svært få våpen som ikke er omgjort.

Ved omgjøringen ble sikteskjermen skåret bort. Stangsiktet ble skåret av i overkant av hakestykket og hullet i dekkplata på hakestykket ble plugget igjen. Våpenarbeiderens initialer ble slått inn på nakkestykkets overside. Et godt kjennetegn på de omgjorte modellene er at de har to skruer merket 6 og 7 på hakestykkets overside.

Baksiktet, spissprosjektilsikte M/1855, ble festet til en ring som går rundt pipen like foran kammerstykket. Ringen er festet under med en skrue som klemmer ringen sammen. Stokken har fått skåret ut rom til ringen og festeskruen. Siktet støttes i bakkant mot kammerhuset. Framenden av siktefoten og løpet har fått merker som skal stå mot hverandre for at innskytingen skal stemme.

Etter omgjøringen fikk geværene ny modellbetegnelse ved at man tilføyde /55 bak den opprinnelige modellbetegnelsen. Dette geværet fikk derfor modellbetegnelse M/1842/55.


Merking

M/1842/55 beholdt sin opprinnelige merking fra M/1842. I tillegg finner man våpenarbeiderens stempel på toppen av nakkestykket. Dette merket ble påført ved omgjøring til M/1842/55.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 88-103

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 206.