Rifle - M/1843
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1843-Marine-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1843 for Marinen. Muskett (øverst) og rifle (nederst).
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Marinen
Modell
M/1843
Kaliber
17 lødig
Produksjonsperiode
1843-
Antall produsert
900 (rifle og muskett)
Serienummer
1-
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Utstyr
Døllebajonett - M/1843
Beskrivelse
Merking

Eksempel på merking:

Alle større deler er merket med serienummer med unntak av følgende: Kryss-skrue, skrueblikk, kappeskruer, ladestokk, bremsefjær for ladestokk, låsfjærer for bånd, haneskrue og skruer/fjærer i låsen.

Låseblikket er stemplet med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår og serienummer. Bakerst på låseblikket finnes filermerket "CJ". En antar at dette merket står for Christian Gotlieb Jacobsen. Han var først privat børsemaker i København. Fra 20/10-1836 fungerende, fra 29/11-1836 konstituert og fra 11/9-1836 utnevnt til rustmester ved Kongsberg Våpenfabrikk. Han fungerte til 1868.

Pipens topp er merket med "JL" som er Jens Landmarks kontrollstempel. Landmark ble ansatt 13. februar 1838. Etter opplæringstiden ble han den 12. okt. 1840 ansatt som den første kontrolloffiseren ved KV. Dette var han frem til 1854 da han ble direktør ved KV. Under kontrollstemplet finnes kronet K, produksjonsår og serienummer.

Under pipen finnes stemplet "IL". Det antas at dette står for Johannes Lidmark som var filer ved KV. Pipens venstre side er stemplet "IS". Pipens høyre side er merket "L" (Landmark).

Tennklossen er merket "L" (Landmark).

Stokkens venstre side er stemplet "IS".

Begge løpsbåndene er merket med "J" i tillegg til serienummer.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1843-Marine-2.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1843 for Marinen. Rifle (øverst) og muskett (nederst).

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1843-Marine-3.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1843 for Marinen. Muskett (øverst) og rifle (nederst).