Muskett - M/1834/41

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1834-41-NNNN-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1834/41 muskett produsert av Kongsberg VåpenfabrikkModell og produksjon

Type................................ Muskett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1834/41
Kaliber............................. 16 lødig
Produksjonsperiode.......... 1841-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Observerte eksemplarer..... Klikk her
Basert på modell............... M/1834
Etterfølgende modell.......... M/1834/41/51
M/1834/41/60


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon
Antall rifler........................ Ingen
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Skur og åpent korn


Utstyr

Døllebajonett M/1829


Beskrivelse

Se beskrivelse av M/1834 på linken over.

Prøver med tennhetter ble gjennomført Norge fra 1829, og med riflede munnladningsvåpen fra tidlig 1830 tall. Blant annet ble Enger og Malmbergs modeller fremstilt i 1834, og deretter utprøvd i Armeen. I 1837 ble en egen geværkommisjon nedsatt. I 1840 framla kommisjonen forslagsmodeller av pistol og gevær med kammerladning. Samtidig ble det anbefalt generell overgang til perkusjonstenning for Armeen. Dette medførte at man satte i gang med endring av eldre våpen til perkusjon. Endringene ble gjennomført i løpet av 1840 årene ved KV samt ved verksteder ved blant annet Fredriksten, Fredrikstad, Christiania, Bergen og Trondheim. Verkstedene fikk tilsendt deler fra KV og gjennomførte arbeidet lokalt. Det ble også brukt fanger til å gjøre arbeidet.

Infanterigeværene av modellene M/1825, M/1829 og M/1834 ble omgjort fra flintlås til perkusjon. Etter omgjøringen fikk de modellbetegnelsene M/1825/41, M/1829/41 og M/1834/41. En del av M/1834 våpnene kan ha blitt produsert direkte som perkusjonsvåpen. De aller fleste flintlåsvåpnene ble omgjort, noe som gjør det vanskelig å finne originale flintlåsvåpen av disse modellene i dag.


Merking

M/1834/41 er merket på samme måte som M/1834. Tidligere merking kan ha blitt slipt bort og nye kontrollmerker tilført ifm omgjøringen.


Kilder
  • MTM - 170 (Desember 2017), Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843, side: 44-63

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1834/41 muskett produsert av Kongsberg Våpenfabrikk

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1834/41 muskett produsert av Kongsberg Våpenfabrikk

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 8274.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 8274.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 8274.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 8274.