Muskett - M/1834

./picts/default.jpg
Modell og produksjon

Type................................ Muskett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1834
Kaliber............................. 16 lødig
Produksjonsperiode.......... 1834-
Antall produsert................ ca 6300
Serienummer.................... ca 5700-ca 12000
Observerte eksemplarer..... Klikk her
Etterfølgende modell.......... M/1834/41


Tekniske Data

Mekanisme....................... Flintlås
Antall rifler........................ Ingen
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Skur og åpent korn


Utstyr

Døllebajonett M/1829


Beskrivelse

Etter at produksjonen av M/1829 hadde pågått noen år, ble det i 1834 besluttet å innføre noen forbedringer som vi i ettertid omtaler som M/1834. Låseblikkets form ble endret slik at det ble rundt i bakkant. Avstanden fra hanen til ildstålet ble gjort større, og slagfjæren for hanen ble gjort svakere. Dette skulle gi bedre gnister og derved forbedre tenning av ladningen ved avfyring.

Det er ikke kjent eksakt hvor mange M/1834 geværer som ble produsert. Laveste kjente nummer er 5798 og høyeste kjente nummer er 11967. Det antas derfor at serienummer rekken har gått fra ca 5700 til ca 12 000, som gir en produksjon på ca 6300.


Merking

Merkingen kan variere fra våpen til våpen. Låsblikket er normalt merket med kronet K. Noen av delene kan være merket med filermerke. Pipens bakre del ble normalt merket med KVs merke samt kontrolloffiserens merke. Våpen som er bygget om til perkusjon.

Våpen som er bygget om til perkusjon kan ha fått merkinger på låseblikk og pipe bortslipt ifm omgjøringen. Pipen kan også ha blitt påført nye merker ifm kontroll etter omgøringen.


Kilder
  • MTM - 170 (Desember 2017), Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843, side: 44-63