Muskett - M/1825/41

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-Perkusjon-M1825-41-NNNN-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1825/41 muskett produsert ved Kongsberg VåpenfabrikkModell og produksjon

Type................................ Muskett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1825/41
Kaliber............................. 16 lødig
Produksjonsperiode.......... 1841-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Basert på modell............... M/1825
Etterfølgende modell.......... M/1825/41/51
M/1825/41/60


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon
Antall rifler........................ Ingen
Rifling................................ Ingen
Riflestigning....................... Ingen
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Skur og åpent korn


Beskrivelse

Se beskrivelse av M/1825 på linken over.

I 1841 ble det besluttet å omgjøre de gamle M/1825 flinltåsgeværene til perkusjon. De aller fleste våpnene ble endret. Det omgjorte geværet fikk modellbetegnelse M/1825/41.


Merking

M/1825/41 er merket på samme måte som M/1825. Det vil si at det ikke finnes annen merking enn at noen våpen er merket med ”Kongsberg V.F.” på løpets side.


Kilder

  Flere bilder

  Bilde mangler
  Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1825/41 muskett produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk

  Bilde mangler
  Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1825/41 muskett produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk

  Bilde mangler
  Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Legg merke til stiften bak varhaken som stopper mot låsen slik at varhaken ikke faller bakover.